Analytic
Hotline: 08887 08817

Chi phí quản lý vận hành nhà chung cư, văn phòng tăng do dịch bệnh

Dịch bệnh Covid-19 khiến chi phí dành cho hoạt động vệ sinh các toà nhà chung cư, văn phòng tăng cao đột biến nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân.

Được và mất khi bỏ 'rào cản kỹ thuật' trong quản lý vận hành nhà chung cư

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2016.

Định danh lại ban quản trị chung cư

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó tổng giám đốc Công ty PMC, ban quản trị cần được hiểu đúng bản chất là một tổ chức dân chủ cơ sở, thay mặt cho cư dân để lựa chọn công ty quản lý thay vì coi đây là một tổ chức chuyên môn.