Quốc hội ra nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Minh Anh - 10:39, 16/07/2020

TheLEADERDoanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Quốc hội ra nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

Theo đó, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Chính sách này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Các đối tượng được áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập (gọi chung là doanh nghiệp).

Quốc hội yêu cầu doanh nghiệp căn cứ quy định ở trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế 2020.

Trước đó, theo tờ trình dự thảo nghị quyết của Chính phủ gửi Quốc hội, Chính phủ sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu 2020 không quá 50 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 100 người, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Tuy nhiên, sau đó dự thảo nghị quyết mới đã nâng mức doanh thu của doanh nghiệp được hỗ trợ giảm thuế lên 200 tỷ đồng. Nghị quyết cũng đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa.

Việc quy định doanh thu dưới 200 tỷ đồng tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sau khi nới rộng đối tượng được giảm thuế, mức giảm thu ngân sách nhà nước năm nay tăng từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo ông Hải, để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, Chính phủ đã chủ động xây dựng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về tài khoá, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. 

Trong đó gói giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất có giá trị khoảng 180.000 tỷ đồng. Tới đây, Chính phủ sẽ có thêm nhiều giải pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì Covid-19.