Quỹ đầu tư Nhật thoái vốn khi An Gia giảm lợi nhuận

Trần Anh - 13:58, 15/10/2020

TheLEADERCreed Investments đổ vốn vào Công ty Bất động sản An Gia giai đoạn trước khi lên sàn chứng khoán và đang lãi lớn khi thực hiện thoái vốn ở giá cao.

Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia) vừa công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Creed Investments VN-1 Ltd.

Theo đó, Creed Investments đã thực hiện bán ra gần 1,4 triệu cổ phiếu AGG để giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,2% xuống 5,5% - tiệm cận mức tối thiểu để là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Hồi tháng 8, Creed Investments bán hơn 3,7 triệu cổ phiếu AGG, qua đó giảm sở hữu từ hơn 12% xuống còn 7,2%. 

Năm 2015, Creed Group và An Gia đã ký kết hợp đồng đầu tư toàn diện. Theo đó Creed Group cam kết đầu tư 200 triệu USD vào An Gia để mua lại cổ phần, đầu tư vào dự án và chuyển giao công nghệ.

Quy mô đầu tư vào các dự án không được công bố trong khi số tiền Creed Group chi ra để mua cổ phần của An Gia nhỏ hơn nhiều.

Năm 2018 , An Gia đã phát hành 2,6 triệu cổ phần phổ thông theo mức giá 35.500 đồng/cổ phần cho Creed Investments, tương đương khoảng 4 triệu USD. Việc phát hành trên nhằm mục đích chuyển đổi khoản vay trị giá khoảng 90 tỷ sang vốn đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản.

Sau đó Creed Investments tham gia vào một đợt tăng vốn khác của An Gia bằng việc mua thêm 4,8 triệu cổ phần với giá chỉ 10.000 đồng (tương đương 48 tỷ đồng, khoảng hơn 2 triệu USD) để nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 9 triệu cổ phần.

Ở vùng giá hiện tại 30.000 đông/cổ phần, số cổ phần của Creed Investments trước khi thoái vốn tương đương với định giá khoảng 12 triệu USD, gấp đôi số tiền đã rót vào An Gia.

Trong khi Creed Investments ồ ạt bán cổ phiếu thoái vốn khỏi An Gia, Công ty Quản lý và Đầu tư Trường Giang, nơi Chủ tịch HĐQT An Gia là ông Nguyễn Bá Sáng làm CEO đã mua vào số lượng lớn cổ phiếu.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông tại An Gia gồm Công ty Trường Giang là cổ đông lớn nhất với 36,97% cổ phần, kế đến là Creed Investments với 5,5%.

Quỹ đầu tư Nhật thoái vốn khi An Gia giảm lợi nhuận
Dự án The Sóng do An Gia phát triển tại Vũng Tàu

Creed Investments tiến hành thoái vốn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của An Gia gặp nhiều khó khăn. Doanh thu thuần quý 2 của công ty chỉ đạt 17,3 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 168 tỷ đồng cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu công ty đạt 60 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Để có lợi nhuận, An Gia sử dụng đến công cụ tài chính. Trong kỳ, công ty mua thêm 5% cổ phần tại công ty Hoàng Ân – chủ sở hữu dự án The Sóng (Vũng Tàu) với giá 18,1 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Ân từ 45,01% lên 50,01%, qua đó biến Hoàng Ân trở thành công ty con.

Sau khi mua, An Gia đã định giá lại phân lệch giữa giá trị hợp lý của khoản đầu tư 45,01% tại ngày mua thêm và giá trị của khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trước ngày hợp nhất kinh doanh, qua đó ghi nhận một khoản doanh thu tài chính trị giá 190 tỷ đồng.

Năm ngoái, báo cáo của An Gia cũng ghi nhận khoản doanh thu tài chính 160 tỷ đồng nhờ việc đánh giá lại khoản đầu tư theo hình thức tương tự.