Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho vay lãi suất ưu đãi 2 - 4%

Nhật Hạ - 09:23, 14/10/2022

TheLEADERĐối tượng hỗ trợ tài chính là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và tham gia chuỗi giá trị, với lãi suất ưu đãi từ 2 – 4%.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho vay lãi suất ưu đãi 2 - 4%
Mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/ năm đối với khoản vay ngắn hạn và 4%/năm với khoản vay trung và dài hạn.

Cuối tháng 9/2022, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức thông tin về việc hỗ trợ tài chính này.

Theo đó, đối tượng được vay với lãi suất ưu đãi là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, có nhu cầu về vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn vay tối đa không quá 7 năm. Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 2 năm.

Phương thức trả nợ sẽ đa dạng, phù hợp với dòng tiền của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp. Cụ thể, ngân hàng cho vay phần còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án vay vốn. Ngân hàng cam kết áp dụng mức lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng trong từng thời kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi khác của ngân hàng kèm theo chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả khoản vay.

Sau vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do quỹ tổ chức.

Về điều kiện cho vay, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, cần có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Cùng với đó, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, cần có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng;

Nhóm doanh nghiệp này còn phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, cần có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị;

Đồng thời đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.

Các khoản chi phí quỹ không hỗ trợ gồm thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay nước ngoài; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các khoản bồi thường.

Hồ sơ đề nghị vay vốn của doanh nghiệp cần có: thứ nhất, bản chính giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp;

Thứ hai, bản sao hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có tối thiểu các nội dung gồm kế hoạch kinh doanh và bảng tính hiệu quả kinh tế của dự án, chi phí đầu tư, các hạng mục đầu tư, nguồn vốn đầu tư, dự kiến tiến độ xây dựng và mua sắm, dự kiến kế hoạch nhận vốn và trả nợ; giấy phép đầu tư (nếu có), giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); bảng kê công nợ các loại tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ vay vốn (nếu có).

Thứ ba, bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của quỹ.

Sau đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của các ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp hoặc qua bưu điện. Doanh nghiệp cũng có thể chuyển thông tin đề nghị vay vốn về quỹ để được tư vấn tiếp cận vốn vay của quỹ.

Hiện, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với ngân hàng BIDV, SHB, MB, HDBank, Sacombank, Bắc Á (BAB).