Sáp nhập lại Kido Foods vào công ty mẹ

Trần Anh - 16:44, 25/05/2020

TheLEADERSau 3 năm tách ra không mang lại hiệu quả, Kido đang tính tới chuyện sáp nhập lại mảng đồ đông lạnh về tập đoàn.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2020 trong đó đưa ra phương án sáp nhập Kido Foods vào Tập đoàn Kido.

Theo ban lãnh đạo Kido Foods, năm 2017, Tập đoàn Kido đã thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu của mình tại Kido Foods cho các nhà đầu tư bên ngoài để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 65%. Việc đại chúng hóa Kido Foods nhằm mục tiêu đa dạng cơ cấu cổ đông, thu hút nhà đầu tư chiến lược và dòng tiền trong, ngoài nước.

Tuy nhiên, sau ba năm hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần và đăng ký giao dịch trên sàn Hà Nội, mục tiêu này vẫn chưa đạt kỳ vọng của ban lãnh đạo.

Trong giai đoạn 2017-2019, dù Kido Foods vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu ngành kem với thị phần tăng từ 38,1% (2016) lên 41,4% (2019) nhưng kết quả hoạt động kinh doanh có nhiều biến động mạnh. Như năm 2018, công ty kinh doanh không hiệu quả khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 27,4 tỷ đồng.

Việc tỷ lệ sở hữu của Kido tại công ty là 65%, cơ cấu cổ đông độc lập khiến tập đoàn mẹ không thể tập trung toàn lực hỗ trợ cũng như giúp công ty con này tận dụng triệt để các lợi thế về tài chính, quản trị và chiến lược của tập đoàn mẹ. Do đó, hội đồng quản trị xác định, việc sáp nhập Kido Foods vào Kido là hoàn toàn cần thiết.

Theo phương án sáp nhập, Tập đoàn Kido sẽ phát hành thêm 23 triệu cổ phần để hoán đổi hơn 17,76 triệu cổ phần phổ thông của Kido Foods, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF đổi lấy được 1,3 cổ phiếu KDC). Sau hoán đổi, Kido Foods chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ sở hữu 100% vốn.

Lý giải về việc áp dụng tỷ lệ hoán đổi này thay vì 1:1,2 như đề xuất của tổ chức thẩm định giá, ban lãnh đạo cho biết muốn trả thêm cho cổ đông một khoản thặng dư vì tỷ lệ pha loãng cổ phiếu KDC sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi là 8,3%.

Việc sáp nhập được ban lãnh đạo Tập đoàn Kido kỳ vọng khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp sản xuất đơn lẻ với quy mô trung bình, đem lại lợi ích cho cổ đông thông qua hoán đổi thành cổ phiếu vốn hoá lớn và thanh khoản ổn định.

Hoạt động chính của công ty đang là sản xuất và kinh doanh ba nhóm sản phẩm chính gồm kem, sữa chua và bánh bao cấp lạnh. Với hai nhãn hàng chính là Merino và Celano, công ty chiếm hơn 41% thị phần kem cả nước năm 2019.

Sau sáp nhập, công ty đặt mục tiêu nâng vị thế trên thị trường với doanh thu và lãi sau thuế năm nay lần lượt đạt 8.000 tỷ đồng và 253 tỷ đồng. Năm 2021 kế hoạch doanh thu tăng lên 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận trên 600 tỷ đồng.

Công ty dự kiến lộ trình phương án sáp nhập sẽ kết thúc vào tháng 10, cổ phiếu KDC phát hành thêm chính thức được niêm yết.