SHB phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương

Lam Giang - 16:45, 26/06/2020

TheLEADERKho bạc Nhà nước và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử...

Với sự kiện này, SHB là một trong số ít ngân hàng cổ phần được cơ quan quản lý nhà nước tin tưởng, tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu ngân sách nhà nước, qua đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần “số hóa” nền kinh tế…

Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. 

Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin đi liền với tăng cường cải cách hành chính còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động của xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

SHB phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương
Lễ ký kết giữa Kho bạc Nhà nước và SHB.

Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã tích cực cải cách hành chính gắn với đổi mới phương thức phục vụ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng. 

Góp phần vào thành công chung đó, SHB là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

SHB cũng vinh dự được lựa chọn là 1 trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên hợp tác với Kho bạc Nhà nước trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử, góp phần số hóa nền kinh tế, thúc đẩy cải cách hành chính. 

Với năng lực công nghệ vượt trội, nền tảng công nghệ hiện đại, SHB luôn sẵn sàng và mong muốn đồng hành cùng Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh/thành phố triển khai và phát triển các giải pháp góp thúc đẩy hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt, cải thiện chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua việc hợp tác, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với SHB trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại SHB và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước, kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách nhà nước giữa SHB và Kho bạc Nhà nước, đảm bảo cho các giao dịch thu ngân sách nhà nước được điện tử hóa, kịp thời, chính xác, an toàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, việc hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước và SHB sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

“Việc Kho bạc Nhà nước và SHB hợp tác nhằm tạo điều kiện để khách hàng có nhiều lựa chọn và thuận lợi hơn để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; điện tử hóa các giao dịch; đảm bảo thu ngân sách nhà nước nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, an toàn; góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán điện tử; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, giảm chi phí xã hội liên quan đến công tác thanh toán”, bà Trần Thị Huệ, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chia sẻ.

Tại buổi Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho biết, SHB vinh dự là một trong 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tham gia hợp tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước.

“Với sự tin tưởng, tín nhiệm của Kho bạc Nhà nước cũng như của cơ quan quản lý nhà nước khi hợp tác với SHB trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch, thu ngân sách nhà nước, SHB cam kết việc thực hiện thanh toán luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế”, ông Nguyễn Văn Lê chia sẻ.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín, vị thế của 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB là một trong những ngân hàng đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó việc triển khai các thỏa thuận hợp tác với các cơ quan như: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan để phối hợp thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nộp thuế là các cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. 

Việc hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước với SHB là xu hướng kết nối tất yếu trong việc khẳng định năng lực, nền tảng công nghệ thông tin của các bên, là tiền đề để tăng cường hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0.