Sức khỏe ngành sản xuất tháng 5 giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2021

09:36, 02/06/2023

TheLEADERNgành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 5, với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh, dẫn tới giảm việc làm.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đã giảm xuống 45,3 trong tháng 5, so với 46,7 trong tháng 4, từ đó báo hiệu lần suy giảm tháng thứ ba liên tiếp của các điều kiện kinh doanh.

Hơn nữa, mức giảm lần này của sức khỏe ngành sản xuất là đáng kể nhất kể từ tháng 9/2021.

Có nhiều báo cáo cho thấy tình trạng nhu cầu khách hàng yếu kém trong kỳ khảo sát mới nhất. Ảnh hưởng của điều này có thể cảm nhận rõ ràng nhất với số lượng đơn đặt hàng mới khi chỉ số này đã giảm nhanh với tốc độ lớn nhất trong 20 tháng.

Những khó khăn trong việc duy trì doanh thu cũng được ghi nhận ở các thị trường xuất khẩu, khi số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Ngành sản xuất Việt Nam có thể suy giảm kéo dài
PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global.

Ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, đánh giá: “Số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh trong tháng 5 là nguyên nhân dẫn đến lo ngại rằng ngành sản xuất của Việt Nam có thể trải qua thời kỳ suy giảm kéo dài, chứ không phải chỉ là một giai đoạn giảm tạm thời”.

Ông cho biết thêm, các công ty đã có động thái đối phó tương ứng bằng cách giảm cả sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng.

Sự yếu kém của nhu cầu tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh, khi chỉ số này đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, trở thành mức yếu nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Bất kỳ sự lạc quan nào còn lại thường là dựa vào hy vọng rằng quá trình hồi phục của ngành sản xuất sẽ diễn ra trong những tháng tới.

Ông Andrew Harker nhận định, những dữ liệu sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra bất kỳ tín hiệu cải thiện nào.

Kết quả khảo sát PMI cho biết, thêm một số công ty giảm số lượng nhân viên do khối lượng công việc giảm. Điều này, cộng với một số trường hợp nghỉ việc tự nguyện, đã khiến việc làm tiếp tục giảm trong tháng 5, mặc dù mức độ giảm là nhẹ hơn so với kỳ khảo sát trước.

Các nhà sản xuất đã giảm hoạt động mua hàng với một tốc độ đáng kể, từ đó kéo dài thời kỳ giảm hiện nay thành ba tháng. Tồn kho hàng mua cũng giảm, và mức độ giảm là lớn nhất trong gần hai năm.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm, khi các công ty điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Đây là lần giảm đầu tiên trong ba tháng.

Nhu cầu yếu kém cũng khiến các nhà cung cấp giảm giá bán hàng. Chi phí đầu vào nhờ đó đã giảm lần đầu tiên trong ba năm. Giá cả đầu vào giảm đã giúp các công ty dễ dàng hơn trong việc giảm giá bán hàng trong nỗ lực thúc đẩy nhu cầu. Giá bán hàng đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, và tốc độ giảm gần như ngang bằng với kỳ khảo sát trước.