Thủ tướng yêu cầu có ngay biện pháp ổn định thị trường tiền tệ, chứng khoán

Nhật Hạ - 22:16, 20/04/2022

TheLEADERBộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước được giao thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Theo đó, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Bốn bộ gồm Công an, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thông tin và truyền thông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 03 tháng 12 năm 2021, Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2022, Công điện số 311/CĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 14/TTg-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2022.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm.

Thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư; kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên các mạng xã hội.

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán liên tục chìm trong sắc đỏ. Trong 12 phiên gần nhất, chỉ số VNIndex đã giảm mạnh 10 phiên, mất 146 điểm (tương đương 10,5%). Điều này đã gây hoang mang cho đa phần nhà đầu tư.

Trước đó, trong công điện gửi 6 bộ ngày 11/4, Thủ tướng cũng đã yêu cầu thực hiện các biện pháp ổn định thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Thông tin và truyền thông được giao xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực thị trường.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư cần cung cấp thông tin chính xác về định hướng điều hành, tình hình kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính - tiền tệ, việc triển khai Chương trình phục hồi kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng.