Thủ tướng yêu cầu quyết liệt gỡ khó cho bất động sản

An Chi - 15:04, 24/10/2023

TheLEADERThủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt gỡ khó cho bất động sản
Nhiều khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Hoàng Anh.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tinh thần đó được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu trong công điện ngày hôm nay về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản chưa được giải quyết triệt để được Thủ tướng chỉ ra như vấn đề về pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thị trường vốn, tín dụng, thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. 

Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nhất là quy định về trình tự, thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các luật, tránh khoảng trống pháp lý.

Tiến độ triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn cần được đẩy nhanh để có tác động lan tỏa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản trên cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước mới có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được khởi công với tổng số khoảng 19.853 căn. Hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản, có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất; tạo điều kiện để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi. 

Ngân hàng Nhà nước cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng rà soát kỹ các thủ tục điều kiện cho vay thuận lợi thông thoáng, kiểm soát được và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44 quy định phương pháp định giá đất trong tháng 10 năm 2023.

Bộ Tài nguyên và môi trường tập trung hoàn thiện dự án sửa đổi Luật Đất đai đảm bảo đồng bộ với dự án Luật Nhà ở sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhất là ở cấp huyện.

Với chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp vướng mắc; kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn.

Đặc biệt, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. 

Các địa phương cần kiên quyết không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. 

Các sở xem xét, quyết định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.