Thưởng Tết 2018 ở Đà Nẵng cao nhất 300 triệu đồng

Tiêu Phong - 10:03, 03/01/2018

TheLEADERMức thưởng Tết 2018 cao nhất tại Đà Nẵng không phải ở khối doanh nghiệp FDI mà thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng.

Thưởng Tết 2018 ở Đà Nẵng cao nhất 300 triệu đồng
Thưởng Tết ở Đà Nẵng thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Sở Lao động Thương binh và xã hội Đà Nẵng vừa có báo cáo về Tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Báo cáo được thực hiện thông qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2017, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2018 cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tại các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Dương lịch 2018 cao nhất là 11,4 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 8,7 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 35,4 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 35 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. 

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất là 11,3 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 33,6 triệu đồng, thấp nhất 4,1 triệu đồng. 

Các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 34 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Các doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất là 7,5 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 1,5 triệu đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 300 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất gần 93 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 25 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 4,1 triệu đồng.

Với các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất  40 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 131.000.000 đồng, thấp nhất 200.000 đồng.