Tín dụng tăng 7,33% trong nửa đầu năm

Trần Anh - 16:32, 06/07/2019

TheLEADERNgân hàng Nhà nước cho biết, cơ cấu tín dụng có sự chuyển biến tích cực sang các lĩnh vực chế biến, chế tạo, xuất khẩu.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2019, ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tín dụng tăng 7,33% trong nửa đầu năm, tương đương cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực lĩnh vực chế biến, chế tạo, xuất khẩu.

Lãi suất trong 6 tháng đầu năm cơ bản tiếp tục ổn định, hiện lãi suất cho vay của các TCTD phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, khoảng 9-11%/năm đối với trung - dài hạn.

Với việc triển khai nhiều giải pháp điều hành tín dụng, tín dụng toàn ngành tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng trong tầm kiểm soát.

Mặc dù những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn và được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng cao, cho thấy tín dụng được phân bổ hiệu quả và có chất lượng hơn.

Một điểm sáng trong hoạt động điều hành của NHNN là kiểm soát rất tốt lạm phát. Lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm bình quân là 1,85% và đang được kiểm soát tốt ở trong khoảng 1,8%.

Thống đốc NHNN cho biết, thị trường biến động bên ngoài nhưng NHNN có đầy đủ công cụ để kiểm soát sự ổn định tỷ giá, giữ được các cân đối của nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã mua vào ngoại tệ rất lớn và đưa mức tổng dự trữ ngoại hối Nhà nước cao nhất từ trước tới nay, tạo bước đệm để xử lý các tác động bất lợi từ bên ngoài.

Công tác cơ cấu lại các TCTD cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 6/2019, ước tính toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 937,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng trong năm 2018, đã xử lý được 163,14 nghìntỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ước đến cuối tháng 6/2019 là 1,91%.

Về kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42: Lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn hệ thống TCTD ước đã xử lý được 264,06 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 127,641 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, để góp phần hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen, trong các Chỉ thị từ đầu năm, Thống đốc NHNN đều yêu cầu các TCTD đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Mới đây, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo nội dung Quyết định này, Thống đốc giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc NHNN chủ trì, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để góp phần hạn chế tín dụng đen.

Về diễn biến tháo gỡ khó khăn chăn nuôi, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, hiện nay dư nợ cho vay ngành chăn nuôi vào khoảng trên 51.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ bị tác động thiệt hại trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua khoảng 1.200 tỷ đồng.