TP. HCM công khai dữ liệu giá đất lên mạng

An Chi - 16:50, 22/08/2022

TheLEADERTheo Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh, dữ liệu về giá đất sẽ được chuyển tải lên nền tảng dữ liệu của thành phố để phục vụ người dân, doanh nghiệp cập nhật thông tin từng khu vực.

TP. HCM công khai dữ liệu giá đất lên mạng
TP. HCM công bố cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng, công khai dữ liệu về giá đất

Thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM cho biết, nền tảng dữ liệu do sở này vừa công bố sẽ cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp. Người dân sẽ tự kiểm tra được  giao dịch và giá đất biến động ở từng khu vực.

Theo đó, Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường TP. HCM được Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM hoàn thành xây dựng vào năm 2021, trải qua quá trình thử nghiệm với website: https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn nhằm thúc đẩy chương trình chuyển đổi số của thành phố.

Nền tảng này được hình thành từ Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành Tài nguyên và Môi trường để phục vụ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Biến động giá đất, giao dịch bất động sản sẽ được công khai lên mạng

Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận dữ liệu để tạo ra những ứng dụng đặc thù riêng, phục vụ lợi ích của cộng đồng trên nhiều nền tảng, thiết bị khác nhau. Trước mắt, nền tảng dữ liệu này chưa tính phí.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM cho biết, một số dữ liệu có giá trị là các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt như kế hoạch sử dụng đất, pháp lý về dự án liên quan đến quy hoạch có thể tra cứu được.

Xây dựng, công khai dữ liệu về giá đất

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM cũng đang xây dựng dữ liệu về giá đất. Theo đó, dữ liệu về giá đất sẽ được chuyển tải lên để có thể phục vụ người dân, doanh nghiệp cập nhật khu vực ở đó có giao dịch nào, giá đất biến động ở khu vực đó bao nhiêu. Mức độ khai thác căn cứ vào quy định để cho phép các đơn vị sử dụng, khai thác…

Đó là những nội dung sẽ được ngành tài nguyên môi trường TP. HCM làm bài bản, thường xuyên cập nhật đầy đủ lên cổng tích hợp.

Trước mắt, một số đơn vị đã sử dụng nền tảng dữ liệu này để phát triển thành ứng dụng riêng như UBND TP. Thủ Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Bình Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM.

Với Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường, TP. HCM là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, từng bước xây dựng dữ liệu quốc gia về bất động sản của cả nước.