VIB bổ sung thuế 9,7 tỷ đồng cho ba năm trước

Lam Giang - 15:00, 30/11/2022

TheLEADERNgân hàng Quốc Tế (VIB) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 30/11/2022, công bố thông tin về việc nộp bổ sung 9,7 tỷ đồng tiền thuế. Số tiền thuế bổ sung chủ yếu do doanh thu ghi nhận trễ kỳ, làm tăng lợi nhuận trước thuế các năm 2019, 2020 và 2021 và tăng thuế phải nộp tương ứng.

VIB bổ sung thuế 9,7 tỷ đồng cho ba năm trước
VIB là một trong những doanh nghiệp có thành tích đóng góp thuế rất lớn cho ngân sách quốc gia.

Việc nộp thuế bổ sung được VIB thực hiện theo quyết định của Tổng cục thuế sau kỳ thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế trong các năm 2019, 2020 và 2021.

VIB là một trong những doanh nghiệp có thành tích đóng góp thuế rất lớn cho ngân sách quốc gia, nhiều năm liên tục nhận bằng khen về “Thành tích cao trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh”. 

Số tiền VIB đóng góp vào ngân sách trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 đạt hơn 4.580 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình ở mức 36%/năm. Kết quả này đạt được nhờ ngân hàng liên tục gia tăng hiệu quả và quy mô hoạt động kinh doanh qua từng năm.

VIB bổ sung thuế 9,7 tỷ đồng cho ba năm trước
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, VIB đã đạt lợi nhuận trước thuế 8.715 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 109% lợi nhuận cả năm 2021. Với nền tảng tăng trưởng bền vững hiện nay, VIB dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế hơn 10.500 tỷ đồng trong năm 2022, tăng trưởng 31% so với năm trước, đồng nghĩa với số tiền nộp ngân sách cả năm 2022 sẽ tiếp tục tăng mạnh. 

VIB hiện là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng ở nhóm cao nhất ngành, đồng thời là một trong số ít các ngân hàng thương mại thường xuyên đi tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II, Basel III và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.