Việt Nam thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ các-bon

Phương Anh - 16:06, 21/03/2024

TheLEADERViệt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Á – Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải các-bon từ Ngân hàng Thế giới.

Ngân hàng Thế giới mới đây cho biết, Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ các-bon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng (thường gọi là REDD+), cùng với tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải các-bon cho giai đoạn gần hai năm 2018 – 2019.

Đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ Đối tác các-bon lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới (FCPF) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao.

Khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 70 nghìn chủ rừng và hơn 1,3 nghìn cộng đồng sống gần rừng, được chia theo kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia.

Việt Nam đã thu được kết quả giảm phát thải vượt quá khối lượng đã ký hợp đồng với Quỹ FCPF và có thể bán khối lượng giảm phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường các-bon.

Việt Nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội này cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu.

Chương trình này đã tạo ra 16,2 triệu kết quả giảm phát thải đã được xác minh cho giai đoạn 2018 - 2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong Thỏa thuận chi trả giảm phát thải.

Ngân hàng Thế giới đã thông báo cho Việt Nam việc thực hiện quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải bên ngoài số lượng hợp đồng.

"Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia", Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk đánh giá.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, thành công của chương trình REDD+ đưa Việt Nam đến gần hơn với việc thực hiện NDC đầy tham vọng của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời, bảo vệ các khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Chương trình giảm phát thải của Việt Nam bảo vệ các khu rừng nhiệt đới của đất nước, bao phủ 3,1 triệu trong số 5,1 triệu hecta đất trong khu vực thực hiện chương trình.

Những khu rừng này có tầm quan trọng về sinh thái, bao gồm năm hành lang bảo tồn đã được quốc tế công nhận.

Khu vực này cũng là nơi sinh sống của 12% dân số Việt Nam, bao gồm 13 nhóm dân tộc thiểu số và nhiều cộng đồng sinh sống phụ thuộc vào rừng. Gần 1/3 dân số trong khu vực sống dưới mức nghèo của quốc gia.

Thông qua việc cải thiện quản lý rừng, đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp và tăng cường các chính sách nông nghiệp, chương trình giúp tăng cả phạm vi và chất lượng che phủ rừng với sự hợp tác của cộng đồng địa phương.