2 tháng đầu năm, FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD

An Nhiên - 12:10, 28/02/2018

TheLEADERTheo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/02/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tính đến ngày 20/02/2018, cả nước có 411 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017. Có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 858,87 triệu USD và 402 góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Theo sau là lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

2 tháng đầu năm, FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD

Theo đối tác đầu tư, có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Hàn Quốc đứng thứ nhất, Quần đảo Virgin thuộc Anh đứng thứ hai và Singapore đứng vị trí thứ ba.

2 tháng đầu năm, FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất. Bình Dương đứng thứ hai và Ninh Thuận đứng thứ ba.

2 tháng đầu năm, FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD 2

Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 23,56 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,1% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 19,2 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,76 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 4,36 tỷ USD không kể dầu thô.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2018

Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày 07/02/2018, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tại Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Nam Định.

Dự án Nhà máy Ykk Hà Nam, cấp phép ngày 02/02/2018, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD do Nhật Bản đầu tư với mục tiêu sản xuất các loại khóa kéo, các sản phẩm có liên quan, sản xuất nguyên phụ liệu dùng cho ngành may.