6 nhà đầu tư vừa “ôm” 15% cổ phần của HAGL

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERĐây là số cổ phiếu chuyển đổi từ lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng mà HAGL phát hành cho Temasek năm 2011.

6 nhà đầu tư vừa “ôm” 15% cổ phần của HAGL
Nông trường cao su của HAGL

Thông báo của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hôm 6/6 cho biết tập đoàn này đã chuyển đổi thành công lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng cho 6 các nhân trong nước.

Với giá phát hành là 8.000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi là 137,5 triệu cổ phiếu, tương đương 14,7% cổ phần của tập đoàn.

Lô trái phiếu này của HAGL được phát hành lần đầu cho Temasek vào năm 2011 với giá phát hành 67.000 đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh và gia hạn, đến trước thời điểm chuyển đổi Temasek đã chuyển nhượng lô trái phiếu này cho 6 nhà đầu tư cá nhân.

Đây là danh sách và số cổ phần của 6 nhà đầu tư này:

Hiện ông Đoàn Nguyên Đức vẫn là cổ đông lớn nhất của HAGL với 37,5% cổ phần của tập đoàn. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ nắm giữ 6,9%.

Giữa tháng 7, HAGL tiếp tục cũng có một khoản trái phiếu khác đến ngày đáo hạn, trị giá 1.130 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu hoán đổi cổ phần của công ty con (HNG) cũng phát hành cho Temasek.