ABBank đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

Hứa Phương - 15:35, 22/07/2019

TheLEADERLãnh đạo ngân hàng kỳ vọng các dự án, sản phẩm mới ra mắt trong nửa cuối năm sẽ giúp ABBank cán đích lợi nhuận 1.220 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm năm 2019

Ngân hàng An Bình (ABbank) vừa công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 đạt 517 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tương đương 120,8% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt ở mức 809 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động huy động và cho vay của ABbank đều tăng trưởng tích cực. Cụ thể huy động từ khách hàng đạt 64.278 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm và cho vay khách hàng đạt 49.762 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch.

Trong đó, cho vay đối với khách hàng cá nhân đạt 21.682 tỷ đồng, tăng 4,6% và cho vay khách hàng SMEs đạt 10.360 tỷ đồng, tương đương tăng 14% so với cùng kỳ.

Nợ xấu tính đến hết quý II/2019, được ngân hàng kiểm soát ở mức 1,44%, giảm so với cùng kỳ. Các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ABbank đều tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Quyền Tổng Giám đốc ABbank, ông Phạm Duy Hiếu cho biết: “Hoạt động kinh doanh của ABbank đã ghi nhận những sự tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019, nhưng vẫn chưa thể hiện sự bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, những dự án lớn sẽ ra mắt trong nửa cuối năm như Digital Banking với Dịch vụ thanh toán bằng nhận diện gương mặt (Facial Payment); các gói sản phẩm dịch vụ tiện ích, độc đáo dành cho khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp; các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, dự án tinh chỉnh/nâng cao nhận diện thương hiệu ABbank trên thị trường… sẽ là lợi thế để ngân hàng về đích trong năm 2019”.

Vừa qua, ABbank đã triển khai dự án chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ngân hàng, mô hình các đơn vị kinh doanh được cải tiến theo hướng bán lẻ, tập trung vào khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs, nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng đi theo định hướng phát triển là một ngân hàng bán lẻ thân thiện.

Trước đó vào ngày 10/7, ABbank đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu để chia cổ tức của năm 2017 và nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ 5.319 tỷ đồng lên đạt mức 5.713 tỷ đồng.