ABBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 33%

Hứa Phương - 15:30, 25/04/2019

TheLEADERNăm 2019, Ban lãnh đạo ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 1200 tỷ đồng, tăng 33% so với năm ngoái và

Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu lãi trước thuế 1.220 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2018.

Kết quả này dựa trên dự báo tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC năm 2019 vào khoảng 645 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức trích lập năm 2018.

Năm 2019, tổng tài sản dự kiến đạt 123.250 tỷ đồng, tăng 37% so với thời điểm cuối năm 2018. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%).

ABBank dự kiến lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 33%
ABBank dự kiến lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 33%

Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng Giám đốc của ngân hàng chia sẻ, năm 2019, ABBank sẽ đi theo chiến lược Đại Dương Xanh. Giải thích về chiến lược này, ông Hiếu nói:

"Trong một dòng sông nhiều cá nhưng ít mồi ăn thì những con cá này sẽ ăn thịt lẫn nhau. Nhưng có những con cá thông minh thì nó sẽ chạy ra biển, ra Đại Dương Xanh. Ở đây môi trường lớn, cá thoải mái vùng vẫy"

Vị CEO trẻ tuổi trong ngành ngân hàng cho rằng chìa khóa để ABBank tiến ra Đại Dương Xanh là công nghệ 4.0. Môi trường công nghệ mang lại cơ hội cho "những con cá nhanh sẽ thắng con cá lớn mà chậm và không còn tình trạng cá lớn nuốt cá bé". ABBank đi theo hướng là một con cá nhanh.

Đối với kế hoạch xử lý nợ xấu, ABBank đặt mục tiêu xử lý được gần 817 tỷ đồng trong năm 2019 trong đó thu nợ gốc là gần 741 tỷ đồng và thu lãi là hơn 76 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm soát ty lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.

Về kế hoạch mở rộng mạng lưới, năm 2019, ABBank dự kiến mở thêm 3 chi nhánh và 5 phòng giao dịch trong năm 2019. Đại hội cổ đông cũng đồng ý chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội.

Các cổ đông cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó ABBank dự kiến trích gần 141 tỷ đồng cho các quỹ, lợi nhuận còn lại của năm 2018 là 624 tỷ đồng. 

Đến cuối năm 2018, lợi nhuận lũy kế của ngân hàng là hơn 1.021 tỷ đồng trong đó, có gần 394 tỷ đồng là lợi nhuận để lại chưa phân phối để phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2017.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế của năm 2018 để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới, tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và nhu cầu phát triển của ngân hàng.

ABBank cho biết, ngân hàng mới được chấp thuận cho chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn. Ngân hàng sẽ đăng ký phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phân phối cho cổ đông. Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại VSD và nộp hồ sơ niêm yết cho HOSE.

Trong một thông báo mới đây của ngân hàng, ông Đào Mạnh Kháng Chủ tịch HĐQT, cho biết: “Năm 2019 tiếp tục là một năm với nhiều mốc phát triển quan trọng của ABBank. Bên cạnh mục tiêu chiến lược là phát triển công nghệ ngân hàng số nhằm tạo sự đột phá trong dịch vụ khách hàng và hoạt động kinh doanh, việc thực hiện tăng vốn điều lệ sẽ giúp ABBank có được một nền tảng tài chính tốt hơn để sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong những năm tiếp theo.”