Bamboo Capital đạt 4.012 tỷ doanh thu, tổng nợ giảm mạnh

Thiên Ân - 15:20, 30/01/2024

TheLEADERLuỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Bamboo Capital đạt 4.011 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng. Sau khi tái cấu trúc nợ thành công, tổng nợ phải trả của tập đoàn giảm hơn 5.498 tỷ đồng.

Hoạt động cốt lõi vững vàng, mảng dịch vụ tài chính phát triển ấn tượng

Báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa được Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố ghi nhận 1.178 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 3,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với quý 4 năm trước.

Cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Bamboo Capital đạt 4.011 tỷ đồng tương đương hoàn thành 58% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 188 tỷ đồng, hoàn thành 29% kế hoạch.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn và biến động khó lường, đây là kết quả tích cực nhờ chiến lược phòng thủ chắc chắn của Bamboo Capital. Doanh nghiệp đã nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức, kiểm soát các loại chi phí chặt chẽ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động. Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 giảm 72 tỷ đồng so với năm 2022.

Cơ cấu doanh thu năm 2023 của Bamboo Capital vẫn được đóng góp từ các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi: xây dựng – hạ tầng (1.349 tỷ đồng, chiếm 33%), năng lượng tái tạo (1.121 tỷ đồng, chiếm 27,9%), bất động sản (944 tỷ đồng, chiếm 23,5%) và dịch vụ tài chính (358 tỷ đồng, chiếm 8,9%).

Đáng chú ý, trong nhóm dịch vụ tài chính, tổng công ty bảo hiểm AAA đã có bước phát triển vượt bậc trong năm 2023. Bảo hiểm AAA đã bắt đầu có lãi sau quá trình tái cơ cấu từ khi sáp nhập về Bamboo Capital, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc.

Doanh thu của bảo hiểm AAA phát triển nhanh chóng, đạt 116% kế hoạch kinh doanh đặt ra, tăng trưởng 123%. Trong năm 2024, công ty đã đặt mục tiêu doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ và nâng cao hiệu quả kinh doanh so với năm trước. Công ty cũng nỗ lực để vào top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh số tốt nhất thị trường trong thời gian tới.

Dù thị trường bất động sản chưa phục hồi và còn nhiều khó khăn nhưng mảng bất động sản BCG Land vẫn có lợi nhuận và đóng góp nguồn thu tích cực trong năm nhờ vào việc bàn giao sản phẩm tại dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or.

Tái cấu trúc nợ vay thành công, tỷ lệ đòn bẩy an toàn

Tổng tài sản của Bamboo Capital tính đến cuối năm ngoái đạt 41.979 tỷ đồng, giảm 4,2% so với thời điểm đầu năm 2023. Đặc biệt, tổng nợ phải trả giảm hơn 5.498 tỷ đồng do Bamboo Capital đã chủ động tất toán các khoản nợ vay nhằm giảm bớt chi phí lãi vay để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Trước đó, BCG Energy, công ty thành viên phụ trách mảng năng lượng tái tạo của Bamboo Capital đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn cũng chủ động thu hồi các khoản đầu tư, hợp tác để thanh toán các khoản phải trả khác.

Có thể thấy, Bamboo Capital đã tích cực quản trị tài chính, quyết liệt trong việc tái cấu trúc nợ vay để giảm thiểu tối đa các rủi ro trong giai đoạn kinh tế vĩ mô còn gặp nhiều khó khăn và biến động.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đạt 17.456 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 26,5% so với thời điểm đầu năm 2023 do BCG Energy đã hoàn thành tăng vốn lên 7.300 tỷ đồng trong quý IV/2023. Điều này tiếp tục làm giảm tỷ lệ đòn bẩy của tập đoàn về mức an toàn.

Với việc tăng vốn và chủ động giảm nợ, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã giảm từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,4 lần tại cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã giảm về mức dưới 1 lần, thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Đây là tỷ lệ an toàn và khó đạt được đối với một tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư vào các lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng tái tạo, hạ tầng. Kết quả tích cực này phần nào phản ánh được sự linh hoạt và đúng đắn trong chiến lược phát triển mà Bamboo Capital đang theo đuổi.

Trong giai đoạn nền kinh tế vĩ mô còn gặp nhiền biến động, Bamboo Capital đã chủ động tạm dừng các hoạt động đầu tư bên ngoài và tập trung vào các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện nhiều điểm sáng, dòng tiền của Bamboo Capital được cải thiện. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 3.609 tỷ đồng tại thời điểm quý IV/2022 còn âm 152 tỷ đồng tại thời điểm quý IV/2023; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư từ âm 4.031 tỷ đồng sang dương 608 tỷ đồng. Tổng dòng tiền thuần trong kỳ chuyển từ âm 415 tỷ đồng sang dương 127 tỷ đồng.

Hướng đến năm 2024, khi lạm phát thế giới được kiểm soát và tỷ giá USD trở về mức ổn định cùng với các dự báo tăng trưởng dương của nền kinh tế, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một kết quả kinh doanh tích cực hơn của Bamboo Capital.

Vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, Bamboo Capital kỳ vọng có thể chuyển sang chính sách phòng thủ tích cực trong năm tới, chủ động chuẩn bị các nguồn lực để đón đầu cơ hội khi thị trường bước vào giai đoạn hồi phục.