Cả nước còn hơn 600 chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm

Tiêu Phong - 11:08, 17/01/2018

TheLEADERSố lượng khối nhà hư hỏng nặng chiếm khoảng 25% tổng số nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu tại 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM và một số thành phố khác.

Cả nước còn hơn 600 chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm
Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đang rất chậm. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2017 tổng số dự án bất động sản đang triển khai 3.077 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, sử dụng 79.943ha đất.

Tính đến hết năm 2017, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4m2 sàn/người, tăng 0,6m2 sàn so với năm 2016. 

Riêng trong năm 2017 đã hoàn thành thêm khoảng 0,19 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,49 triệu m2.

Trong năm 2017, đã có thêm 5 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp hoàn thành, với quy mô khoảng 1.225 căn; 16 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 5.200 căn hộ .

Riêng nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp, theo kế hoạch, tổng số đã hoàn thành đầu tư xây dựng 184 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 72.000 căn hộ. Các địa phương đang tiếp tục triển khai 207 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 169.000 căn hộ.

Quá trình kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại các đô thị trong năm 2017 cho thấy, hiện nay, cả nước có khoảng 2.500 khối nhà chung cư cũ (hơn 3 triệu m2) được xây dựng trước năm 1994.

Trong đó có khoảng trên 600 khối nhà thuộc diện hư hỏng nặng, nguy hiểm, chiếm khoảng 25% tổng số nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu tại 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM và một số thành phố khác. 

Tuy nhiên, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thực hiện rất chậm. Bộ Xây dựng đã có báo cáo tổng hợp tình hình nêu trên, trong đó đã nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.