Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nhân cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Leader talk - 07:35, 13/10/2022

Doanh nghiệp không có sai phạm, hoặc ít sai phạm, là những doanh nghiệp có nền tảng phát triển tốt, cơ sở xây dựng yếu tố kinh tế nội tại bền vững và nhận được sự ủng hộ của nhà nước và xã hội. Uy tín doanh nghiệp được ghi nhận trong nước sẽ là cơ hội gây dựng danh tiếng và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.