Analytic
Hotline: 08887 08817

Định kiến với ‘đất kim cương’

Leader talk - 11:30, 10/03/2023

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài về kinh tế, xã hội, đất thương mại, dịch vụ chưa được Luật Đất đai và dự thảo sửa đổi đề cập tới một cách xứng tầm với vai trò hiện nay và ngày càng quan trọng trong tương lai.

Du lịch cần kế hoạch hành động quyết liệt để thu hút du khách quốc tế

Leader talk - 14:40, 20/12/2022

Việt Nam đã có một chiến lược phát triển du lịch tham vọng và bây giờ cần có kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hoá mục tiêu thu hút du khách quốc tế.

Việt Nam ở đâu thời 'du mục kỹ thuật số'

Leader talk - 08:53, 31/10/2022

Cần nhanh chóng nắm bắt những xu hướng du lịch mới để vực dậy và đưa ngành công nghiệp không khói thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hoàn thiện chính sách nhằm tối ưu lợi thế bất động sản du lịch

Bất động sản - 10:28, 15/05/2020

Thị trường bất động sản du lịch đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa đầy đủ. Vì thế, việc hoàn thiện khung pháp lý đối với loại hình kinh doanh này sẽ thúc đẩy thị trường phát triển tự do, minh bạch, lành mạnh và giúp khai thác tối đa lợi thế của bất động sản du lịch.

Việt Nam hấp dẫn người nước ngoài đầu tư ngôi nhà thứ 2 hậu Covid-19

Leader talk - 13:45, 20/04/2020

Thu hút người nước ngoài đầu tư vào bất động sản du lịch vừa là giải pháp trước mắt, vừa có tính lâu dài giúp ngành bất động sản và nền kinh tế hồi phục và phát triển sau một thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đột phá tư duy đưa Việt Nam thành cường quốc du lịch

Leader talk - 10:18, 16/12/2019

Cần sớm có chiến lược phát triển tham vọng hơn với những tư duy đột phá để đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới, tại sao không?

Leader talk - 14:13, 12/09/2018

Nhân Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 với chủ đề "Việt Nam: Thế giới của cơ hội", khi được TheLEADER hỏi về cơ hội phát triển cho Việt Nam, ông Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO bày tỏ khát vọng Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới với doanh thu 100 tỷ USD đóng góp vào GDP.