Analytic
Hotline: 08887 08817

Vùng Vịnh cho người nước ngoài mua bất động sản và tham khảo cho Việt Nam

Leader talk - 11:34, 14/12/2023

Những nước vốn “không cần tiền” nay đã phải sửa đổi và hoàn thiện thể chế cho người nước ngoài mua và sở hữu bất động sản như một giải pháp chuyển đổi nền kinh tế, thu hút du lịch, thu hút đầu tư, mở rộng và đa dạng hóa thị trường bất động sản.

Tạo hành lang thông thoáng cho mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Bất động sản - 08:00, 08/08/2023

Luật Nhà ở đang được sửa đổi bổ sung với nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội.

Những rào cản khiến doanh nghiệp kém mặn mà với nhà ở xã hội

Bất động sản - 08:00, 07/08/2023

Quy định pháp luật về nhà ở xã hội còn có những điểm hạn chế, cản trở việc thực hiện chủ trương đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội trong thực tế.

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản - 12:21, 05/08/2023

Từng bước hình thành khung khổ pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

10 điều sướng ở Việt Nam

Leader talk - 11:55, 17/06/2023

Dù khó khăn trước mắt nhưng Việt Nam đã làm được những điều đáng tự hào.

Định kiến với ‘đất kim cương’

Leader talk - 11:30, 10/03/2023

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài về kinh tế, xã hội, đất thương mại, dịch vụ chưa được Luật Đất đai và dự thảo sửa đổi đề cập tới một cách xứng tầm với vai trò hiện nay và ngày càng quan trọng trong tương lai.

Du lịch cần kế hoạch hành động quyết liệt để thu hút du khách quốc tế

Leader talk - 14:40, 20/12/2022

Việt Nam đã có một chiến lược phát triển du lịch tham vọng và bây giờ cần có kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hoá mục tiêu thu hút du khách quốc tế.

Việt Nam ở đâu thời 'du mục kỹ thuật số'

Leader talk - 08:53, 31/10/2022

Cần nhanh chóng nắm bắt những xu hướng du lịch mới để vực dậy và đưa ngành công nghiệp không khói thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hoàn thiện chính sách nhằm tối ưu lợi thế bất động sản du lịch

Bất động sản - 10:28, 15/05/2020

Thị trường bất động sản du lịch đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa đầy đủ. Vì thế, việc hoàn thiện khung pháp lý đối với loại hình kinh doanh này sẽ thúc đẩy thị trường phát triển tự do, minh bạch, lành mạnh và giúp khai thác tối đa lợi thế của bất động sản du lịch.

Việt Nam hấp dẫn người nước ngoài đầu tư ngôi nhà thứ 2 hậu Covid-19

Leader talk - 13:45, 20/04/2020

Thu hút người nước ngoài đầu tư vào bất động sản du lịch vừa là giải pháp trước mắt, vừa có tính lâu dài giúp ngành bất động sản và nền kinh tế hồi phục và phát triển sau một thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.