"Chuyện lạ" ở Quảng Trị!

Nguyễn Cảnh - 09:50, 28/02/2023

TheLEADERMột doanh nghiệp vẫn đề xuất thực hiện dự án thủy điện tích năng dù chồng lấn vào 2 dự án điện gió đã vận hành ổn định.

Lần lượt Công ty CP Điện gió Tân Linh, Công ty CP Điện gió Hướng Tân đã gửi văn bản kêu cứu UBND tỉnh Quảng Trị về nguy cơ ảnh hưởng của các dự án lân cận tới dự án điện gió Tân Linh (khoảng 46MW, trị giá khoảng 1.900 tỷ đồng) và Hướng Tân (khoảng 46MW, tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng) thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa.

Theo đó, các dự án điện gió Tân Linh và Hướng Tân đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng, công nhận vận hành thương mại hồi tháng 10/2021. 

Tuy nhiên, vừa qua ghi nhận việc Công ty Thủy điện Quảng Trị đề xuất thực hiện dự án thủy điện tích năng nằm chồng lấn vào 2 dự án nêu trên.

Theo chủ đầu tư 2 dự án điện gió, vị trí của dự án thủy điện tích năng sẽ không đảm bảo đối với các công trình điện gió đang vận hành.

Trước hết, về mặt pháp lý, việc bố trí các dự án chồng lấn với các dự án đã được quy hoạch, triển khai thực hiện và vận hành sẽ không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Bên cạnh đó, hoạt động thi công (đào đắp, nổ mìn…) của dự án lân cận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến an toàn của móng tuabin cũng như thiết bị tuabin đang vận hành. Quá trình hồ chưa tích nước, vận hành sẽ gây mất ổn định địa chất chung của khu vực, ảnh hưởng dài hạn đến móng và thiết bị tuabin.

Đặc biệt, theo chủ dự án điện gió, việc bố trí các dự án, hạng mục công trình chồng lấn vào các dự án điện gió (đang vận hành) sẽ làm thay đổi điều kiện tự nhiên trong khu vực, gây ảnh hưởng đến các thông số vận hành đã được ký kết với hãng cung cấp. Việc này dẫn tới không đảm bảo về hiệu suất và thời gian hoạt động của các tuabin thuộc 2 dự án điện gió (Tân Linh và Hướng Tân).

"Việc không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật ban đầu sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của dự án đã cam kết với ngân hàng tài trợ", Công ty CP điện gió Tân Linh nhấn mạnh.

Từ đây, chủ đầu tư điện gió kiến nghị tỉnh Quảng Trị không xem xét, chấp thuận dự án thủy điện tích năng do Công ty Thủy điện Quảng Trị mới đề xuất, đồng thời không quy hoạch các dự án tương tự chồng lấn vào ranh giới của dự án điện gió, cũng như không bố trí các công trình ảnh hưởng đến các dự án đã vận hành.

Trước đó, việc các doanh nghiệp điện gió lên tiếng về ảnh hưởng của dự án khác đối với dự án đang vận hành cũng đã xuất hiện.

Cụ thể, hồi tháng 11/2022, Công ty CP Điện gió Hướng Tân kiến nghị tỉnh Quảng Trị rà soát, kiểm tra chặt chẽ và lấy ý kiến của các dự án lân cận để tránh làm ảnh hưởng đến các dự án đã đầu tư, đưa vào vận hành. 

Diễn biến trên khởi nguồn từ vướng mắc liên quan tới ảnh hưởng của dự án điện gió LIG – Hướng Hóa 1 (công suất 48MW, tổng vốn 2.100 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại tháng 9-10/2023) tới dự án điện gió Hướng Tân.

Theo các quy hoạch được phê duyệt, toàn tỉnh Quảng Trị có 17 dự án thuỷ điện với tổng công suất khoảng 260MW. Ngoài dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị có công suất 64MW do Tổng công ty Phát điện 2 quản lý, Quảng Trị có 9 dự án thủy điện nhỏ đi vào hoạt động với tổng công suất 103,5MW, có 7 dự án thủy điện nhỏ đang triển khai xây dựng với tổng công suất 93MW, dự kiến năm 2023 hoặc đầu năm 2024 hoàn thành phát điện.

Có 4 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 31MW và 1 dự án thủy điện tích năng có công suất khoảng 1.000MW đang được các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu.

Tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII, trong đó quan tâm đưa các dự án điện gió khu vực Tây Quảng Trị với quy mô công suất từ 1.800 - 2.000MW và thủy điện tích năng tỉnh Quảng Trị (công suất 1.200 - 2.000MW) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, đồng bộ với tiến độ đầu tư dự án đường dây và trạm biến áp 500Kv Hướng Hóa vào ự thảo quy hoạch.