Đã có 1.344 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử

Nguyễn Anh - 16:56, 06/09/2017

TheLEADERCon số này tương ứng 33,51% trên tổng số 4.011 doanh nghiệp tham gia thí điểm.

Đã có 1.344 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử
Dịch vụ hoàn thuế điện tử góp phần tiết giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh.

Văn phòng Tổng cục Thuế vừa công bố báo cáo tháng 8, cho thấy, tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước đạt 63.100 tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán và bằng 99,4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm, tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt 623.294 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.970 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán, tăng 11,3%; thu nội địa ước đạt 593.324 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 525.475 tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh các giải pháp đảm bảo tiến độ huy động nguồn lực cho ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa công tác quản lý để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tính đến ngày 31/8/2017, với trên 1,94 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử, số tiền thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước là trên 337.533 tỷ đồng. Cũng tính đến ngày 29/8/2017, đã có 1.344 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 33,51% trên tổng số 4.011 doanh nghiệp tham gia thí điểm.

Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn thuế là 893 với tổng số tiền đã giải quyết hoàn thuế là 5.857 tỷ đồng. Về triển khai hóa đơn điện tử, trên cơ sở hỗ trợ cho hơn 200 doanh nghiệp tại 2 cục thuế Hà Nội và TP. HCM thực hiện đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, tính đến ngày 20/8/2017, hệ thống đã xác thực được trên 4,95 triệu hóa đơn với tổng tiền doanh thu đã xác thực là 41.313 tỷ đồng, tổng thuế đã xác thực là 2.690 tỷ đồng.

Đề án khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà và nộp thuế chuyển nhượng nhà đất (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ) tiếp tục được triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, TP. HCM và các chi cục thuế trực thuộc với tổng số 21.276 tờ khai đã tiếp nhận để chuẩn bị thực hiện nộp thuế điện tử từ tháng 9.

Việc triển khai thí điểm khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy cũng đã sẵn sàng trên cơ sở hoàn thành việc thử nghiệm kết nối với Cục Đăng kiểm, Cục Cảnh sát giao thông, các ngân hàng thương mại.

Đề án thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh đang trong quá trình tổng kết đánh giá để tiếp tục mở rộng triển khai từ tháng 10/2017.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu xây dựng chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; tiếp tục ban hành mới và sửa đổi các đề án, quy trình nghiệp vụ liên quan đến người nộp thuế theo đúng tiến độ đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.