Đại biểu Ngô Trung Thành: Cần chấm dứt tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'

Nga Vũ - 04:00, 03/11/2017

TheLEADERĐại biểu Ngô Trung Thành (tỉnh Đắk Lắk) đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt tăng cường được tính chủ động, trách nhiệm, tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan. Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp dưới cứ ì ra đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cấp trên phải lo thay việc cho cấp dưới.

Đại biểu Ngô Trung Thành phát biểu tại Hội trường Quốc hội. Ảnh VnMedia

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, để thực hiện thành công cải cách hành chính và Chính phủ kiến tạo, các cơ quan có thẩm quyền cần làm đúng, đầy đủ và kịp thời chức trách và nhiệm vụ của mình. 

Theo đánh giá của đại biểu Ngô Trung Thành, những nỗ lực của Chính phủ, những vất vả lo toan của người đứng đầu Chính phủ để có được kết quả 13/13 chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế đều đạt và vượt là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại dai dẳng đó là sức ì của nền hành chính – mà ông cho là "kẻ thù" của việc xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Ông Thành dẫn chứng báo cáo của Chính phủ về việc xử lý các vụ việc sai phạm trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ, có nêu quy trình xử lý bao gồm năm bước: 

Bước một, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng đến Bộ Nội vụ. Bước hai, Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra, rà xoát để báo cáo lên Thủ tướng. Bước ba, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ có văn bản để nghị UBND tỉnh, các cơ quan xem xét xử lý. Bước bốn, Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, người đứng đầu cấp cơ quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Bước năm, UBND tỉnh, cấp cơ quan tiến hành xử lý giải quyết.

Theo ông Thành cả năm bước đều rất rõ ràng nhưng liệu có hợp lý có thể hiện được tinh thần cải cách hành chính. Với các vụ việc như vậy theo pháp luật hiện hành để xử lý thì lẽ ra chỉ cần thực hiện một bước tối đa là hai bước. Cụ thể, chỉ cần các cơ quan thực hiện đúng thẩm quyền khi sự việc xảy ra thì trực tiếp xử lý ngay. Trường hợp không xử lý kịp thời thì mới cần thêm bước nữa là cần sự kiểm tra, thanh tra trực tiếp của cấp trên.

Tại sao các cơ quan có thẩm quyền không tự mình xem xét xử lý mà cứ đợi đến khi có yêu cầu từ trên xuống? Tại sao Bộ Nội vụ và các cơ quan cứ đợi ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng thì mới thực hiện trách nhiệm kiểm tra của mình? Tại sao sự việc đẩy lên Thủ tướng thì mới chuyển biến được?, ông Thành đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Thành giải pháp để thực hiện thành công cải cách hành chính và Chính phủ kiến tạo không có gì khó khăn thậm chí là đơn giản. Chỉ cần các cơ quan có thẩm quyền làm đúng đầy đủ và kịp thời chức trách và nhiệm vụ của mình. Làm được như vây năm bước mà báo cáo nêu chỉ cần thực hiện một.

Ông Thành đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt tăng cường được tính chủ động, trách nhiệm, tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, người đứng đầu các cơ quan. Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp dưới cứ ì ra đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cấp trên phải lo thay việc cho cấp dưới.

Ngoài ra phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý trách nhiệm để tạo lên sức ép buộc cấp dưới phải chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời trách nhiệm của mình. Phải làm sao cho “trên nóng dưới nóng và cả hệ thống đều nóng”, ông Thành nhấn mạnh.