Đâu sẽ là đô thị trung tâm khi Phú Quốc lên thành phố?

Lam Giang - 16:17, 17/08/2020

TheLEADERHuyện đảo Phú Quốc đang tiến rất nhanh tới mục tiêu trở thành "thành phố đảo" đầu tiên của cả nước.