Dự thảo luật đặc khu: Giảm ưu đãi về thuế nhưng vẫn bảo đảm tính vượt trội

Minh Anh - 14:58, 23/05/2018

TheLEADERTheo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt được chỉnh lý theo hướng giảm bớt ưu đãi nhưng vẫn bảo đảm tính vượt trội tổng thể.

Dự thảo luật đặc khu: Giảm ưu đãi về thuế nhưng vẫn bảo đảm tính vượt trội
Một góc huyện đảo Phú Quốc

Cắt giảm ưu đãi về thuế

Sáng nay, 23/5, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến các đại biểu quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được chỉnh lý theo hướng giảm bớt mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi thuế đối với một số đối tượng, dự án đầu tư tại đặc khu so với dự thảo luật đã được Chính phủ trình trước đó, nhưng vẫn bảo đảm sự ưu đãi vượt trội về tổng thể.

Cụ thể, về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ kinh doanh đặt cược, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu quốc hội, dự thảo luật được chỉnh lý quy định dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu.

Dự thảo cũng quy định chỉ áp dụng ưu đãi này đối với hoạt động dịch vụ nói trên trong dự án khu phức hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chiến lược.

Về lao động, tiền lương và an sinh xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo bổ sung một số cơ chế nhằm bảo vệ và hỗ trợ người dân tại đặc khu. Đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế; bổ sung quy định mới về một số chính sách an sinh xã hội như chuẩn nghèo, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi cho người lao động có thu nhập thấp; chỉnh lý quy định đối với lao động là người nước ngoài nhằm quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng mục tiêu khuyến khích, thu hút đối với lao động trình độ cao và hạn chế lao động phổ thông.

Ngoài ra, dự thảo luật đã bổ sung, chỉnh lý quy định về một số cơ chế, chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các đặc khu. Cụ thể là quy định một số nguyên tắc về quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú; quy định chặt chẽ hơn về phương thức ứng vốn và hoàn trả kinh phí ứng trước.

Dự thảo luật cũng chỉnh lý một số cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối, hải quan, nhập cảnh, đi lại và cư trú, chính sách đặc biệt riêng của từng đặc khu như được thể hiện trong dự thảo luật.

Bổ sung nhiều ngành nghề ưu tiên

Về ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu kinh tế, tiếp thu ý kiến các đại biểu quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung trong dự thảo luật một số ngành, nghề như dịch vụ tài chính và logistics đối với đặc khu Vân Đồn; sản xuất sản phẩm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hải dương, hàng hải, sinh học và sinh thái biển đối với đặc khu Bắc Vân Phong. 

Bên cạnh đó, dự thảo luật mới cũng điều chỉnh quy mô vốn đầu tư tối thiểu đối với dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino, dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế.

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp xây dựng và thống nhất các tiêu chí để tiến hành rà soát tổng thể và chỉnh lý danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu bao gồm 131 ngành, nghề, tăng 23 ngành, nghề so với dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bổ sung quy định giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý Nhà nước tại từng đặc khu quyết định không áp dụng một hoặc một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khu chức năng thuộc đặc khu nhằm tạo cơ chế linh hoạt trong quản lý, điều hành tại từng đặc khu.

Cải cách tối đa thủ tục đăng ký đầu tư

Về thủ tục đầu tư kinh doanh trong đặc khu kinh tế, dự thảo luật cũng đã được chỉnh lý một cách cơ bản. Trong đó, phân quyền mạnh mẽ việc xem xét chấp thuận dự án đầu tư cho chính quyền đặc khu; cải cách tối đa thủ tục đăng ký đầu tư theo hướng đơn giản, thuận tiện; tăng tính công khai, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục đầu tư.

Qua đó, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong các đặc khu kinh tế, đồng thời bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, dự thảo luật đặc khu mới nhất cũng được sửa đổi theo hướng bổ sung các tiêu chí để bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với yêu cầu, mục tiêu phát triển của đặc khu. 

Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn về nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược, bổ sung quy định về nghĩa vụ, điều kiện được hưởng ưu đãi của nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, điều chỉnh ưu đãi đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược không đáp ứng đủ điều kiện.