FIA và EY Việt Nam hợp tác thu hút nguồn vốn FDI

An Hạ - 09:17, 10/10/2020

TheLEADERCục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư là khách hàng, đối tác của EY trên toàn cầu có mong muốn đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trong bối cảnh các doanh nghiệp đa quốc gia, các tập đoàn công nghệ đang đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu, do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới, cũng như giảm sự phụ thuộc vào một số quốc gia nhất định.

FIA và EY Việt Nam hợp tác thu hút nguồn vốn FDI
Đại diện EY Việt Nam và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và đầu tư tại lễ ký kết.

Theo nội dung của biên bản ghi nhớ, FIA sẽ cung cấp cho EY Việt Nam thông tin về các định hướng và chính sách thu hút đầu tư FDI mới nhất tại Việt Nam.

Hỗ trợ các nhà đầu tư do EY Việt Nam giới thiệu thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu và tiến hành các thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

FIA cũng sẽ hỗ trợ, xem xét giải quyết hoặc phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư nói trên đến cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Đồng thời, EY Việt Nam sẽ chủ động giới thiệu và đề xuất các nhà đầu tư tiềm năng; phối hợp cùng FIA tổ chức các sự kiện hội thảo, hội nghị, tọa đàm với các nhà đầu tư là khách hàng, đối tác do EY giới thiệu.

Theo số liệu của FIA, tính lũy kế đến ngày 20/9/2020, cả nước có 32.658 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 381,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ước tính đạt 225,8 tỷ USD, bằng 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ chủ động thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu và ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, dự án xanh, dự án có hàm lượng giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục FIA - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam hiện nay còn thấp và công nghiệp phụ trợ từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc là một trong những lĩnh vực mà FIA muốn thu hút đầu tư.

Từ số liệu của EY Capital Confidence Barometer thực hiện đầu năm 2020, 74% các doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát cho rằng họ sẽ thay đổi chuỗi cung ứng hiện có sau đại dịch Covid-19.

Ông Trần Đình Cường, Tổng Giám đốc EY Việt Nam cho biết, với kinh nghiệm tư vấn đầu tư và mạng lưới khách hàng toàn cầu, EY Việt Nam sẽ hỗ trợ các khách hàng, đối tác của EY đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn có tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam nhiều nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mặt khác, EY Việt Nam sẽ cung cấp cho FIA thông tin cập nhật về xu hướng đầu tư, thương mại tại khu vực và trên thế giới. Hỗ trợ FIA trong việc đưa ra các nghiên cứu chiến lược để đánh giá các giải pháp và mô hình đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác mong muốn đầu tư hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, FIA đã thành lập riêng một tổ công tác để giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhằm gia tăng dòng vốn trực tiếp và gián tiếp đầu tư vào Việt Nam.