FLC xin gia hạn nộp báo cáo tài chính đến 25/5

Trần Anh - 12:05, 02/05/2023

TheLEADERTheo FLC, báo cáo kiểm toán chính thức sẽ được công bố trong vòng ba ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5.

Tập đoàn FLC vừa cho biết Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và Tập đoàn FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Theo FLC, báo cáo kiểm toán chính thức sẽ được công bố trong vòng ba ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5/2023. Tập đoàn FLC cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023. Tại đại hội này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến vào tháng 11/2023 .

Công ty Kiểm toán UHY cho biết đã nỗ lực sắp xếp đầy đủ nhân viên để thực hiện công việc kiểm toán. Ngày 27/4, UHY đã gửi dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 tới Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, giữa FLC và UHY chưa đạt được đồng thuận về ý kiến kiểm toán.

UHY khẳng định công ty đang nỗ lực phối hợp với FLC để thu thập bằng chứng kiểm toán bổ sung và thực hiện các thủ tục khác làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt vào ngày 29/3/2022, Tập đoàn FLC liên tiếp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin do không tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Vì vậy, 710 triệu cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau đó, cổ phiếu FLC được tiếp nhận vào thị trường UPCoM nhưng do chưa khắc phục được vi phạm về công bố thông tin nên cổ phiếu này tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.