Lần đầu tiên công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Minh Anh - 23:46, 10/07/2019

TheLEADERSách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là bức tranh toàn cảnh, chân thực, chính thống về doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố, kèm theo đó là nhiều kỳ vọng, mục tiêu của Chính phủ.

Lần đầu tiên công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với cuốn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Sau một năm thực hiện, chiều 10/7, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. Đây là năm đầu tiên cuốn sách được biên soạn và ra mắt

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quyết định vào việc duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Nhìn nhận vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm đầu tiên được công khai ra toàn xã hội. Đây tiếp tục là sự khẳng định của Chính phủ, các bộ, ngành về việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn bằng những hành động cụ thể nhất, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cũng như các Hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Từ đó giúp Chính phủ hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm, trước mắt là năm 2019 là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; các địa phương đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp của địa phương hiệu quả và bền vững. 

Những địa phương có thứ hạng thấp trong phát triển doanh nghiệp hàng năm thông qua bảng xếp hạng các chỉ tiêu cơ bản về phát triển doanh nghiệp trong Sách trắng doanh nghiệp hàng năm cần nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp, kế hoạch nhằm hỗ trợ thực chất doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn hiệu quả hơn.

Được biết, Sách Trắng doanh nghiệp năm 2019 gồm năm phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018, Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018, Các giải pháp phát triển doanh nghiệp, Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 (toàn quốc) và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 (địa phương) và tôn vinh 100 doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của đất nước và địa phương. 

Để biên soạn thành công cuốn sách này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong việc khai thác và sử dụng các nguồn thông tin phong phú, đầy đủ và đảm bảo độ tin cậy để biên soạn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra hàng năm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và đầu tư); cơ sở dữ liệu thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác.

Ngày 22/7 tới Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ công bố công khai ấn phẩm Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 dạng điện tử và phát hành bản in vào ngày 1/8/2019.