Lợi nhuận 4 tháng của FPT đạt 904 tỷ đồng

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERRiêng các thị trường nước ngoài đóng góp 31% tổng lợi nhuận tập đoàn.

Lợi nhuận 4 tháng của FPT đạt 904 tỷ đồng

Sau 4 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 12.975 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 904 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn.

So với cùng kỳ năm ngoái, khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 48% và 20%.

Trong khi đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của 4 tháng với mức tăng 31% về doanh thu và 45% về LNTT lũy kế 4 tháng.

Sau 4 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.963 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và 284 tỷ đồng LNTT, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.