Một doanh nghiệp mất khả năng trả lãi trái phiếu

Trần Anh - 17:56, 06/10/2022

TheLEADERVKC Holdings cho biết công ty đã mất khả năng thanh toán đối với các chủ nợ. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ nhân của trái phiếu và các cổ đông, VKC Holdings đang làm việc tích cực để khắc phục những hậu quả trên, đồng thời gửi đơn tố giác lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Công ty Cổ phần VKC Holdings vừa thông báo gửi nhà đầu tư về việc tạm hoãn việc thanh toán lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 9/9/2022 là ngày đến hạn thanh toán lô trái phiếu VCKH2123001 phát hành ngày 9/12/2021 trị giá 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty tạm hoãn việc thanh toán lãi trái phiếu vì toàn bộ nhân sự cấp cao của VKC đã từ nhiệm trước thềm ĐHCĐ thường niên năm 2022 sau biến cố của ông Đỗ Thành Nhân và nhóm Louis Holdings.

Ngày 20/7 vừa qua, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 và bầu lại toàn bộ thành viên mới của HĐQT, BKS, Ban TGĐ. Sau khi rà soát tình hình tài chính, Công ty nhận thấy có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý tài chính và phát hành lô trái phiếu VCKH2123001 của ban lãnh đạo trước đây.

Điều này dẫn đến việc thất thoát tài sản của VKC, vì vậy, Công ty đã mất khả năng thanh toán đối với các chủ nợ. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ nhân của trái phiếu và các cổ đông Công ty, VKC đang làm việc tích cực để khắc phục những hậu quả trên, đồng thời gửi đơn tố giác lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Về tình hình kinh doanh của VKC, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của Công ty ghi nhận đạt 238,6 tỷ đồng, giảm mạnh gần 49% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ 191 tỷ đồng.

Trong báo cáo kiểm toán, công ty kiểm toán cho biết không thu thập được thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp đối với nợ phải thu khách hàng. Do đó, kiểm toán không xác định được tính đúng đắn số dư của khoản mục này trên Bảng cân đối kế toán thời điểm 30/6/2022 là 83,99 tỷ đồng.

Ngoài ra, vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn, mô tả dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường ngày 8/12/2021 nhưng không đúng theo Bản công bố ngày 3/12/2021 (mua lại toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam, tương ứng 85% vốn với số tiền 80,8 tỷ đồng).

Các khoản chi không đúng mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/12/2021 và không đúng mục đích theo Bản công bố thông tin ngày 3/12/2021 với số tiền là 34,9 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp mất khả năng trả lãi trái phiếu
Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của VKC Holdings

Đồng thời khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả Công ty Xuất nhập khẩu An Giang sử dụng tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc vị trí tại Thị Trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu, tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên giữa Công ty với CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và tổ chức với tư cách là bên nhận tài sản đảm bảo.

Cuối cùng, kiểm toán cũng cho biết trong kỳ, Công ty thay đổi Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, do vậy kiểm toán thiếu thông tin để xác định các bên liên quan. Do đó, Kiểm toán không thể xem xét liệu các giao dịch và số dư với bên liên quan mà Công ty đã thuyết minh đủ hay chưa.

trước đó, tháng 8/2022, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ngân hàng MB đã thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của VKC là lô đất rộng 6.475 m2 tại xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương với mức giá khởi điểm là 84,95 tỷ đồng. Lô đất có mục đích sử dụng là xây dựng công trình công nghiệp, thuộc sở hữu của VKC Holdings.