Nhiều dự án điện gió sử dụng lao động nước ngoài sai quy định

Nguyễn Cảnh - 09:36, 15/10/2021

TheLEADERToàn bộ 5 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mời đón, bảo lãnh người nước ngoài (đông nhất là mang quốc tịch Trung Quốc) vào làm việc không theo quy định.

Nhiều dự án điện gió sử dụng lao động nước ngoài sai quy định
Trong số 48 lao động nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió, có 4 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. (ảnh minh họa)

Tỉnh Quảng Trị hiện có 5 dự án điện gió, sử dụng 48 lao động nước ngoài (trong đó số lượng đông nhất là lao động nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc). Tuy nhiên, tất cả các dự án trên mời đón, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc lần đầu không thông qua UBND tỉnh Quảng Trị mà qua các công ty dịch vụ và thương mại mời đón, bảo lãnh, xin chủ trương xét duyệt từ Văn phòng Thủ tướng. Sau đó, được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an) duyệt nhân sự cho vào làm việc.

Việc làm nêu trên, theo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị, là trái với chủ trương của Thủ tướng về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/5/2020), để tạo điều kiện và hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có văn bản ngày 23/5/2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan. 

Trong đó, có nội dung: Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, UBND cấp tỉnh quyết định danh sách chuyên gia sẽ được vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức không thực hiện theo các quy định trên mà trực tiếp gửi văn bản, hồ sơ đề nghị xin phép cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh lên Thủ tướng, Phó thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, không thông qua UBND tỉnh. Từ đây dẫn tới tình trạng địa phương không nắm được thông tin, danh sách người nước ngoài đến làm việc.

Bên cạnh đó, một số lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định. Theo Luật Lao động và Nghị định 152/2020/NĐ-CP, tất cả 48 lao động nước ngoài tại các dự án trên địa bàn tỉnh đều thuộc diện phải có giấy phép lao động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, 18/48 lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định. Trong số 48 lao động nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió, có 4 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Công an tỉnh đã yêu cầu các dự án điện gió khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động, nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích nhập cảnh tại Cục A08 (Bộ Công an) theo đúng quy định. 

Nếu hết thời hạn thị thực mà vẫn không có giấy phép lao động thì từ chối giải quyết cấp thị thực và gia hạn tạm trú cho số lao động trên, yêu cầu rời khỏi địa bàn – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết.