Nhiều lao động thương mại điện tử mất việc giữa Covid-19

Hoài An - 16:49, 09/05/2021

TheLEADERTrước áp lực từ Covid-19, nhiều lao động chuyên trách về thương mại điện tử đã bị cắt giảm biên chế cũng như kiêm nghiệm nhiều vai trò khác.

Trong nhiều năm liền, nguồn nhân lực cho thương mại điện tử và đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là vấn đề lớn gây cản trở cho quá trình phát triển thương mại điện tử trong nước.

Khảo sát từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết tỷ lệ doanh nghiệp có lao động chuyên trách về thương mại điện tử giảm nhiều so với các năm trước và liên tục trong xu hướng giảm từ năm 2017 đến nay.

Cụ thể, năm 2020 ghi nhận chỉ có 23% số doanh nghiệp có lao động chuyên trách về thương mại điện tử, giảm từ con số 27% của năm 2019 và giảm khoảng 1/3 so với năm 2018.

“Một phần cũng do tác động lớn của đại dịch và áp lực về tài chính nên việc cắt giảm biên chế và kiêm nghiệm nhiều vai trò được các công ty triển khai để duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn”, VECOM phân tích.

Xét về quy mô doanh nghiệp, nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ lệ lao động chuyên trách về thương mại điện tử chỉ bằng một nửa so với nhóm các doanh nghiệp lớn.

Trong vòng ba năm trở lại đây, xu hướng doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về thương mại điện tử và công nghệ thông tin ngày càng tăng.

“Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này cả theo hình thức chính quy và không chính quy đều là những vấn đề lớn cần được quan tâm trong giai đoạn tới”, VECOM khuyến nghị.

Kỹ năng quản trị website và sàn giao dịch thương mại điện tử vẫn là kỹ năng được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây. Theo báo cáo, 46% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn khi cần tuyển dụng lao động có kỹ năng này.

a
Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động cho các nhóm kỹ năng. Nguồn: VECOM.

Nghệ thuật – vui chơi – giải trí và thông tin – truyền thông là hai lĩnh vực có tỷ lệ lao động chuyên trách về thương mại điện tử cao nhất, chiếm lần lượt là 45% và 42% trên tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

Tiếp theo sau đó là lĩnh vực hoạt động tài chính – ngân hàng – bảo hiểm (38%) và hoạt động chuyên môn – khoa học – công nghệ (31%).

VECOM nhấn mạnh: “Đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực thương mại điện tử là yếu tố then chốt quyết định sự tăng trưởng nhanh và bền vững của thương mại điện tử Việt Nam”.

Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp chuyên cung cấp nền tảng trực tuyến, giải pháp công nghệ, phần mềm, dịch vụ đào tạo cũng đóng vai trò quan trọng.