Ocean Group xóa 2.500 tỷ đồng nợ xấu khỏi báo cáo tài chính

Trần Anh - 11:26, 10/06/2022

TheLEADERBan lãnh đạo công ty cho rằng việc xóa nợ xấu ra khỏi báo cáo tài chính để theo dõi riêng là động thái cần thiết, làm cơ sở để lập và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định, từ đó, công ty sẽ khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Ocean Group xóa 2.500 tỷ đồng nợ xấu khỏi báo cáo tài chính

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đang xin ý kiến cổ đông đưa các khoản nợ xấu có tổng giá trị 2.553 tỷ đồng ra khỏi báo cáo tài chính năm 2021 để theo dõi ngoại bảng. 

Đây là các khoản phải thu, trả trước đang được ghi nhận trên báo cáo tài chính của Ocean Group. Một số khoản có giá trị lớn như phải thu Công ty Mạnh Hà 480 tỷ đồng, Công ty Vneco Hà Nội 380 tỷ đồng, Công ty Gió Hát 199 tỷ đồng, Công ty Bình Dương Xanh 270 tỷ đồng, Công ty VNT 181 tỷ đồng hay Công ty Đầu tư Thành An 144 tỷ đồng và Công ty Liên Việt 145 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty và công ty con đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, đều liên quan đến thời kỳ của lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp, hầu hết khoản nợ không có tài sản đảm bảo, khó có khả năng thu hồi.

Công ty cho biết đã rao bán nợ nhưng không có hiệu quả, chỉ bán được một khoản nợ hỗ trợ vốn với giá trị thu hồi 4 tỷ đồng trên giá trị nợ gốc 40 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh (theo dõi ngoại bảng) này sẽ ghi nhận giảm các khoản phải thu và ghi nhận giảm các khoản dự phòng phải thu khó đòi tương ứng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021. 

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Ocean Group khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quá trình thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Do rà soát, kiểm toán số liệu và thực hiện thủ tục bán các khoản nợ này nên Ocean Group đến nay vẫn chưa lập và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của công ty mới bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Theo đó, từ ngày 9/6, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào buổi chiều bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng việc xóa nợ xấu ra khỏi báo cáo tài chính để theo dõi riêng là động thái cần thiết, làm cơ sở để lập và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định. Từ đó, công ty sẽ khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, Ocean Group tìm kiếm các đối tác để bán nợ xấu, thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi với giá trị nợ gốc khoảng 1.072 tỷ nhưng vẫn không có đối tác quan tâm mua nợ.

Không chỉ tập đoàn mẹ mà công ty con cũng tích cực chào bán khoản nợ phải thu. Đơn cử, Công ty Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) chào bán một khoản nợ gốc 640 tỷ đồng, với giá khởi điểm chỉ 20 tỷ đồng.

Sau khi có sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới IDS Equity Holdings, Ocean Group đã có những chuyển biến quan trọng, bao gồm việc phát triển nhiều dự án lớn và sự hồi phục của OCH trong ngành du lịch đem lại dòng tiền đáng kể.

Năm 2022, Tập đoàn này đặt mục tiêu 937 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế khoảng 51 tỷ đồng. So với năm ngoái, chỉ tiêu doanh thu đã tăng 129% nhưng mục tiêu lợi nhuận lại giảm hơn một nửa.