Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Minh Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERUBND TP. Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu B11-HH2, tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm
Điều chỉnh quy hoạch hơn 67.000 m2 khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm

Quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khoảng 67.002m2 (6,7ha), trong đó, ô đất B11-HH2 có diện tích khoảng 5 8.118m, đường quy hoạch 15,5m - 17,5m có tổng diện tích khoảng 8.904m2. Quy mô dân số dự kiến 8.463 người.

Về nội dung điều chỉnh, theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt, phạm vi khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có tổng diện tích đất khoảng 67.002m2. 

Trong đó, đất giao thông có diện tích khoảng 8.904m2, đất hỗn hợp (ô đất ký hiệu BI1-HH2) có diện tích 58.118m2, bố trí xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp... không bố trí xây dựng nhà ở, công nghiệp kho tàng với các tiêu chí quy hoạch kiến trúc: Diện tích khoảng 58.118m2, mất độ xây dựng 27,09%; tầng cao bình quân 11,15 tầng, gồm công trình cao 2, 5, 12 va 30 tầng.

Nay giữ nguyên chức năng, quy mô diện tích đối với phần diện tích đất đường giao thông theo quy hoạch, điều chỉnh ô đất B11-HH2 từ chức năng hỗn hợp thành các ô đất có chức năng sử dụng đất như sau: đất nhà trẻ có diện tích khoảng 4.358m2, đất trường tiểu học có diện tích khoảng 5.905m2; đất cây xanh gồm 02 ô đất có tổng diện tích khoảng 14.458m2.

Đất ở mới gồm 5 ô đất có tổng diện tích khoảng 30.904m2. Trong đó, đất nhà ở tái định cư có diện tích khoảng 6.303m2, đất nhà ở xã hội có diện tích khoảng 24.601m2.