Phê duyệt quy hoạch Mẫu Sơn thành trung tâm du lịch Bắc Bộ

Nhã Nam - 11:21, 17/05/2019

TheLEADERKhu du lịch quốc gia Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Phê duyệt quy hoạch Mẫu Sơn thành trung tâm du lịch Bắc Bộ
Mùa đông của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. (Ảnh: Langson.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040.

Mục tiêu nhằm phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước;

Ngoài ra, xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hóa thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch phát triển dân cư, nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái... đáp ứng các nhu cầu phát triển khách du lịch, các yêu cầu về an ninh quốc phòng, ổn định dân cư biên giới, tạo dựng việc làm cho người lao động địa phương.

Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tâm linh tạo nên bản sắc đặc trưng của Khu du lịch Mẫu Sơn; định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và kiểm soát phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Theo quy hoạch, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và vùng phụ cận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Công Sơn, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc, xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình; một phần địa giới hành chính các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh và Yên Khoái thuộc huyện Lộc Bình.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng gần 15.000 ha. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 12.000 – 15.000 người; đến năm 2040 khoảng 20.000 – 30.000 người. Quy mô khách đến năm 2030 khoảng 0,8 – 1,0 triệu lượt khách/năm; đến năm 2040 khoảng 1,5 - 2,0 triệu lượt khách/năm.

Nội dung quy hoạch gồm: phân tích và đánh giá hiện trạng; phân tích vị thế và bối cảnh phát triển vùng; định hướng phát triển không gian và định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Trước đó, vào đầu năm nay, theo quy hoạch của Bộ Xây dựng công bố, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn sẽ phát triển với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Khu du lịch sẽ tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa đến từ Hà Nội, khách nội tỉnh và các tỉnh vùng Đông Bắc, Trung du miền núi phía Bắc, tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm.

Bên cạnh đó, khai thác thị trường khách du lịch quốc tế từ các cửa khẩu quốc tế, đẩy mạnh hút thị trường khách từ các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc và Nhật Bản... đi vào phân khúc thị trường khách du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tìm hiểu bản sắc văn hóa.