PRO Việt Nam hợp tác với URENCO và VUREIA thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Phạm Sơn - 15:26, 22/04/2021

TheLEADERNgày 23/4, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) sẽ tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ giữa PRO Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (VUREIA).

Nội dung hợp tác hướng tới việc các đối tác và PRO Việt Nam cùng nhau thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, tải chế chất thải nhựa, rác thải bao bì cũng như những “tài nguyên rác” khác, hướng tới thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn.

Các đối tác sẽ hỗ trợ PRO Việt Nam trong công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng người tiêu dùng để tạo thuận lợi cho các đơn vị thu gom và tái chế. Đây được xem là mắt xích quan trọng và tiên quyết để thực hiện hóa mục tiêu tái chế 100% bao bì của các thành viên PRO Việt Nam vào năm 2030.

Trên cơ sở hợp tác, những nghiên cứu, đề xuất từ thực tiễn hoạt động sẽ được đưa tới các nhà hoạch định chính sách và quản lý môi trường, từ đó tạo ra cơ chế khuyến khích, điều kiện thị trường thuận lợi cho kinh tế tuần hoàn.

PRO Việt Nam cũng được tạo điều kiện kết nối với các thành viên của VUREIA để tiến tới xây dựng những giải pháp kỹ thuật thiết thực và cụ thể hướng tới bảo vệ môi trường.

PRO Việt Nam hợp tác với URENCO và VUREIA trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Mô hình kinh tế tuần hoàn của PRO Việt Nam.

Hoạt động hợp tác với URENCO giúp PRO Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là một hướng đi quan trọng trong chiến lược hoạt động của PRO Việt Nam: xây dựng mô hình thì điểm ở các địa phương, tối ưu hóa các giải pháp, sáng kiến, tìm kiếm mô hình hiệu quả và nhân rộng ra toàn quốc.

Trước đó, PRO Việt Nam cũng đã triển khai hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, xây dựng mô hình thí điểm tại các địa phương như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bình luận về dự án hợp tác với các đối tác mới, PRO Việt Nam tái khẳng định tầm nhìn trở thành tổ chức đóng góp tích cực cho mục tiêu “vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” cũng như sứ mệnh thúc đẩy nền ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và thực thi công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Lễ ký kết được tổ chức vào ngày 23/4/2021 tại thành phố Cần Thơ, nhân dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VUREIA.