Quảng Ninh khảo sát 7.000 doanh nghiệp cho DDCI 2023

Tùng Anh - 11:26, 28/09/2023

TheLEADERNăm 2023, bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh về chất lượng phục vụ của các cơ quan chính quyền.

Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023. 

Dự kiến, Quảng Ninh sẽ lấy đánh giá từ khoảng 7.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tăng thêm khoảng 1.000 đơn vị so với năm 2022. Trong đó, tiếp tục tăng lượng phiếu tương tác của những doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

DDCI Quảng Ninh 2023 cũng sẽ đưa thêm một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn như Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh để cộng đồng doanh nghiệp đánh giá toàn diện nhằm ngày càng cải thiện thực chất môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh khảo sát 7.000 doanh nghiệp cho DDCI 2023
Công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

Năm nay, Quảng Ninh tiếp tục khảo sát 8 chỉ số thành phần tương tự như năm 2022. Riêng đối với khối địa phương, bộ chỉ số năm nay sẽ được bổ sung chỉ số thứ chín về tiếp cận đất đai, cơ sở hạ tầng và phát triển xanh. 

Phương pháp khảo sát sẽ được triển khai 80% trực tuyến, 10% qua đường bưu điện và 10% khảo sát trực tiếp.

Căn cứ chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh về chất lượng phục vụ của các cơ quan chính quyền.