Quảng Ninh lập thêm nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội 2023

Hạ An - 09:14, 11/12/2023

TheLEADERBằng chiến lược phù hợp, quyết liệt trong thực hiện, Quảng Ninh đã từng bước vượt qua những vấn đề khó khăn mới và quá trình điều hành nền kinh tế - xã hội năm 2023 đã thu được nhiều “quả ngọt”.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2023 dù có những thuận lợi khi tiếp nối đà tăng trưởng hai con số trong tám năm liên tiếp nhưng cũng xuất hiện những vấn đề khó khăn mới, sâu sắc hơn. 

Trong đó phải kể đến tác động cực đoan của biến đổi khí hậu; ngành than gặp nhiều khó khăn; giá vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào tăng… Những điều này đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Trong bối cảnh đó, ông Huy cho biết, tỉnh đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng kinh tế để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. 

Bằng chiến lược phù hợp, quyết liệt trong thực hiện, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển, hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023.

Quảng Ninh lập thêm nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội 2023
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

GRDP đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng

Báo cáo tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV của UBND tỉnh Quảng Ninh cho thấy, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước khoảng 11,03%. Với kết quả này, lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba cả nước, là năm thứ chín liên tiếp đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,47%; dịch vụ tăng 12,53%; thuế sản phẩm tăng 7,92%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,43%. Quy mô nền kinh tế ước đạt 315.839 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) ước đạt 9.500USD, tăng 14% so cùng kỳ.

So với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh ước đạt 104.217 tỷ đồng, tăng 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,2%; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 12,9%.

Khách du lịch tăng khoảng 33,6% tương ứng 15,5 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 48%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 5% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu xuất nhập khẩu ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 39% dự toán Trung ương giao; thu nội địa ước đạt 39.632 tỷ đồng, bằng 95% dự toán Trung ương giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 29.543 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh, tăng 18% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh cũng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 13/13 đơn vị hành chính đạt chuẩn. Hết năm 2023, có 56/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng thêm năm xã); 28/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng thêm năm xã) và có 4/13 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng thêm hai huyện là Vân Đồn và Hải Hà).

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Chào mừng sự kiện lớn này, tỉnh đã hoàn thành, tổ chức gắn biển 36 dự án, công trình trên địa bàn. 

Trong đó, có nhiều công trình lớn, có tác động về kinh tế - xã hội rộng rãi như dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 341, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, công trình trường THPT Bình Liêu, Cẩm Phả và Quảng La.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu nhiều chỉ như số PCI, Par Index, SIPAS, PAPI, PSID (chỉ số bền vững cấp tỉnh).

Thu hút FDI tạm dẫn đầu cả nước

Theo Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh, đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 5 tỷ USD, trong đó riêng thu hút vốn FDI đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm và hiện dẫn đầu cả nước.

Trong đó phải kể đến hai dự án lớn đã chiếm hơn 70,6% tổng vốn FDI. Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam vào KCN Hải Hà có tổng vốn đầu tư đăng ký trên 34.657 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD). Dự án Nhà máy Liteon Quảng Ninh vào KCN Sông Khoai có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD.

Đến nay, toàn tỉnh có 174 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 14 tỷ USD. 

Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là đối tác dẫn đầu chiếm 38,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)... đầu tư vào 16/21 ngành kinh tế, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 51,73%), tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, dịch vụ...

Để tăng cường sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được quan tâm. 

Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai ,cơ bản hoàn thành dự án nhà ở xã hội cho công nhân KCN Sông Khoai, hoàn thành phần thô hai tòa nhà ở xã hội tại đồi Ngân hàng, thành phố Hạ Long. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ước đạt 86,46%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 50%. Tốc độ năng suất lao động bình quân tăng 13,1%, đạt hơn 458 triệu đồng/người/năm.

Đi đầu về an sinh xã hội

Với phương châm: “Mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua, tỉnh đã ban hành 19 chính sách riêng về an sinh – phúc lợi xã hội, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các vùng khó khăn. 

Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương giai đoạn 2021-2025. Để nâng cao hơn chất lượng đời sống cho người dân, tỉnh đã ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều cao gấp 1,4 lần so với toàn quốc áp dụng trên địa bàn.

Theo tính toán của Quảng Ninh, tổng chi an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2023 ước đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 21,8% so cùng kỳ; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 1.450 hộ gia đình người có công với cách mạng với tổng kinh phí 81,7 tỷ đồng. Tỉnh đã hoàn thành xóa 441 nhà tạm, nhà ở dột nát phát sinh năm 2023, với số tiền huy động gần 33 tỷ đồng. Tạo việc làm mới tăng thêm cho 21.000 lao động, vượt 5% kế hoạch.

Chăm sóc sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo. Hết năm 2023, toàn tỉnh đạt 55 giường bệnh, 15 bác sỹ, 2,7 dược sỹ đại học và 24 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Như vậy, chỉ tiêu về giường bệnh đã vượt chỉ tiêu cả nước được đề ra đến năm 2030 là 35 giường bệnh/1 vạn dân. 

Tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Ninh ước 73,8 tuổi (bằng tuổi thọ bình quân của toàn quốc). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95,3% dân số toàn tỉnh (toàn quốc là 93,2%).

“Qua kết quả năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025, chúng ta có quyền tự hào. Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, với đà tăng trưởng hai con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay”, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định.

Tiếp nối sự tăng trưởng bứt phá của năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, nhằm mục tiêu nâng chất lượng nền kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.