Số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm, ngành sản xuất ảm đạm

Phương Anh - 16:16, 03/07/2023

TheLEADERKết quả chỉ số PMI mới nhất cho thấy sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp, kéo theo các công ty phải giảm số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng.

Kết quả của chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global cho thấy các nhà sản xuất ở Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, khi nhu cầu thị trường yếu kém vào thời điểm gần hết quý II.

Cụ thể, PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 6 vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm tháng thứ tư liên tiếp, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục suy giảm. Với kết quả 46,2, tăng nhẹ so với mức 45,3 điểm của tháng 5, chỉ số lần này cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục suy giảm mạnh.

Tình trạng nhu cầu yếu kém được nhắc đến nhiều trong kỳ khảo sát mới nhất, và các điều kiện thị trường suy giảm là nguyên nhân chính dẫn đến giảm số lượng đơn đặt hàng mới.

Tổng số lượng đơn đặt hàng mới giảm tháng thứ tư liên tiếp với tốc độ mạnh. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm nhanh hơn tổng số lượng đơn đặt hàng mới, khi nhu cầu trên thị trường quốc tế giảm.

Sự yếu kém của nhu cầu đã khiến sản lượng sản xuất tiếp tục giảm, trong khi cũng có một số phản hồi cho thấy tình trạng thiếu điện do đợt nắng nóng ở Việt Nam vừa qua đã kìm hãm tăng trưởng.

PMI: Số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm, ngành sản xuất ảm đạm
PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global.

Sản lượng giảm ở tất cả các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản, và tốc độ giảm nhìn chung vẫn mạnh.

Số lượng đơn đặt hàng mới giảm khiến lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm, trong khi các nhà sản xuất phản ứng với tình trạng giảm lượng công việc bằng cách giảm số lượng việc làm và hoạt động mua hàng.

Việc làm đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, và tốc độ giảm mạnh hơn so với tháng 5.

Những khó khăn cho các công ty thể hiện ở một loạt chỉ số của kỳ khảo sát tháng 6 cho thấy niềm tin kinh doanh tương đối thấp, mặc dù đã tăng so với mức thấp của sáu tháng trong tháng 5.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, với hy vọng nhu cầu thị trường và khả năng tìm kiếm khách hàng mới sẽ phục hồi.

Ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: “Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam mới nhất đã vẽ một bức tranh ảm đạm về các điều kiện kinh doanh vào cuối quý II/2023, khi tình trạng thiếu nhu cầu là vấn đề chính mà các công ty đang gặp phải”.

“Chúng ta cũng đang chứng kiến sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm và hàng tồn kho tiếp tục giảm như là một hệ quả. Tình trạng thiếu điện ở Việt Nam do đợt nắng nóng đã gây khó khăn thêm cho các công ty”.

“Về tổng thể, ngành sản xuất cần đẩy mạnh nhu cầu, và do đó diễn biến ngành sản xuất toàn cầu sẽ được theo dõi chặt chẽ để nhận biết các dấu hiệu phục hồi”, ông nhấn mạnh.