Tăng trưởng lĩnh vực sản xuất của Việt Nam chậm lại

Minh An - 06:44, 03/02/2019

TheLEADERTheo Markit Economics, tốc độ tăng sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tiếp tục chậm lại so với mức cao mới đây được ghi nhận trong tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện khi các công ty đã lại có thể thu hút được khách hàng, và mức độ lạc quan trong kinh doanh vẫn cao.

Dữ liệu mới nhất tiếp tục cho thấy thiếu áp lực lạm phát trong tháng 1. Chi phí đầu vào đã tăng nhẹ, trong khi giá cả đầu ra đã giảm lần thứ tư liên tiếp trong năm tháng qua.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei đạt 51,9 điểm trong tháng 1, cho thấy các điều kiện kinh doanh cải thiện nhẹ.

Kết quả chỉ số đã giảm từ mức 53,8 của tháng 12 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay tăng trưởng đã được ghi nhận trong 38 tháng liên tiếp.

Tăng trưởng lĩnh vực sản xuất Việt Nam chậm lại
PMI Ngành Sản xuất Việt Nam của Nikkei. Nguồn: IHS, Markit Economics

Phù hợp với chỉ số chính, cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng nhẹ hơn trong tháng 1. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, tăng trưởng vẫn còn mạnh khi các báo cáo cho thấy nhu cầu khách hàng cải thiện.

Sản lượng đến nay đã tăng trong suốt 14 tháng qua. Cùng với mức tăng của tổng số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ yếu hơn so với tháng 12

Áp lực lạm phát tiếp tục mờ nhạt trong tháng 1. Giá cả đầu vào đã tăng sau khi giảm lần đầu trong gần ba năm trong tháng 12, nhưng tốc độ tăng chỉ là nhẹ và kém hơn hẳn mức trung bình của lịch sử chỉ số.

Các thành viên nhóm khảo sát báo cáo giá cả thị trường giảm, mặc dù tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu đã làm giá cả tăng trong một số trường hợp. Với giá cả đầu vào chỉ tăng nhẹ, các công ty đã tiếp tục giảm giá cả đầu ra vào đầu năm 2019. Giá bán hàng đã giảm suốt bốn trong năm tháng qua.

Các nhà sản xuất tiếp tục tuyển thêm nhân viên trước tình trạng tăng số lượng đơn đặt hàng mới, từ đó kéo dài thời kỳ tăng việc làm hiện nay thành 34 tháng. Năng lực bổ sung này đã giúp các công ty giải quyết lượng công việc chưa thực hiện khi tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới đã chậm lại. Lượng công việc tồn đọng đã giảm lần đầu tiên trong ba tháng.

Hàng tồn kho tiếp tục tăng trong tháng 1, với cả tồn kho hàng hóa trước và sau sản xuất đều tăng. Mức tăng lượng hàng mua đã được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh của hoạt động mua hàng hóa đầu vào, mặc dù trong cả hai trường hợp mức tăng đã chậm lại thành mức chậm nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Thời gian mà các nhà cung cấp dùng để chuyển hàng đã kéo dài thêm lần thứ hai liên tiếp khi nhu cầu hàng hóa đầu vào tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thời gian giao hàng chỉ tăng nhẹ, như đã xảy ra trong tháng 12. Các công ty tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ sản lượng sẽ tăng trong năm tới, với hơn một nửa số người trả lời khảo sát tỏ thái độ lạc quan. Mức độ lạc quan hầu như tương đương với mức trung bình của lịch sử chỉ số.

Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, nói: “Trong khi vẫn báo hiệu tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam, dữ liệu PMI mới nhất cho thấy nền kinh tế không thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi sự yếu kém ở những nơi khác trong khu vực và những vấn đề của thương mại toàn cầu. Do đó, trong khi những vẫn đề này vẫn còn tiếp diễn, lĩnh vực sản xuất có thể vẫn ở giai đoạn tăng trưởng nhẹ hơn”.