Tập đoàn Dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm

Minh An - 18:14, 10/12/2017

TheLEADERHết tháng 11/2017, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí đạt 437,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2017.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sau 11 tháng Tập đoàn đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất và vượt mức từ 2% đến 11% kế hoạch cả năm 2017.

Trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đã đạt 437,8 nghìn tỷ đồng vào ngày 25/11/2017. Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước 74,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành nhiệm vụ trước 2 tháng.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, tính chung 11 tháng đạt 23,28 triệu tấn, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,26 triệu tấn, vượt 0,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 14,27 triệu tấn, vượt 2,6% so với kế hoạch 11 tháng.

Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,73 tỷ m3, tính chung 11 tháng đạt 9,01 tỷ m3.

Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,55 tỷ kWh, tính chung 11 tháng đạt 18,63 tỷ kWh.

Sản xuất đạm tháng 11 đạt 120 nghìn tấn, vượt 12,2% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 1,60 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu tháng 11 đạt 569,2 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 5,60 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 11 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm...

Theo PVN, 4 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính gồm: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

4 đơn vị hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước), gồm: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).