Thu ngân sách từ cổ phần hóa và thoái vốn vượt xa kế hoạch nhờ thương vụ Sabeco

Minh An - 20:02, 25/12/2017

TheLEADERNăm 2017, mục tiêu thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước là 60.000 tỷ đồng nhưng riêng đợt bán cổ phần tại Sabeco đã mang về 110.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ cổ phần hóa và thoái vốn vượt xa kế hoạch nhờ thương vụ Sabeco
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp

Tin từ Bộ Tài Chính cho biết, tính đến ngày 20/12/2017, đã có 45 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó, tổng giá trị doanh nghiệp là 213.747 tỷ đồng và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 88.390 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt là 93.888 tỷ đồng.

Trong đó, nhà nước nắm giữ 42.007 tỷ đồng (chiếm 44,7% tổng vốn điều lệ); bán cho nhà đầu tư chiến lược 36.346 tỷ đồng(chiếm 38,7% tổng vốn điều lệ); bán đấu giá công khai là 15.159 tỷ đồng (chiếm 16.14% tổng vốn điều lệ). Số còn lại bán cho người lao động và tổ chức công đoàn.

Về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết trong năm 2017 có 10 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Tiến cũng ”điểm tên” nhưng thương vụ thoái vốn nhà nước lớn được đánh giá là thành công trong năm 2017 như Vinamilk, Sabeco. Điển hình, với việc bán đấu giá thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco vào ngày 18/12, Nhà nước dự kiến thu về khoảng 109.972 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN trong năm qua cũng thoái vốn khỏi các ngành không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính thu về 292 tỷ đồng tại 05 lĩnh vực nhạy cảm và 2.953 tỷ đồng tại các lĩnh vực khác.

Trong năm 2017, SCIC đã bán vốn tại 40 doanh nghiệp do công ty này quản lý với giá trị là 1.903 tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là 2 đợt thoái vốn khỏi Vinamilk thu về khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan quản lý, mặc dù số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại không nhiều, tuy nhiên chất lượng cổ phần hóa đã được tăng lên thể hiện ở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tổng giá trị thực tế của các doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2017 đều tăng gấp 3,5-6 so với năm 2016.

Kết quả này đã đảm bảo nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đưa vào cân đối vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 là 60.000 tỷ đồng theo Nghị quyết được Quốc hội giao

Bên cạnh đó cơ quan quản lý cũng chỉ ra các nguyên nhân gây chậm tiến độ cổ phần hóa như chậm phê duyệt đề án cơ cấu lại, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Ngoài ra việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của các DNNN sau khi cổ phần hóa chưa thực hiện nghiêm túc (có tới 747 doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán).

Ông Tiến cho biết trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ CPH và thoái vốn tại các DNNN, cơ quan quản lý tiếp tục rà soát các luật và các quy định có liên quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời sớm thành lập “Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp” làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Tiến dẫn chứng, với một đơn vị chuyên nghiệp như SCIC sẽ giúp tiến trình cổ phần hóa được nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch thông tin trong tiến trình cổ phần hóa nhằm thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, công tác giám sát, kiểm tra được nâng cao sẽ giúp cảnh báo trước những rủi ro và hạn chế tối đa các thiệt hại do những sai phạm trong tiến trình này.