Thủ tướng bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch

Thái Bình - 11:37, 02/01/2021

TheLEADERXét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng đã đồng ý về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch
Một trong các KCN lớn tại Đồng Nai ghi nhận đầu tư mạnh mẽ của nhà đầu tư ngoại nhiều năm qua

Theo đó, các khu công nghiệp (KCN) được bổ sung vào quy hoạch bao gồm: Long Đức 3 (diện tích 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành), Bàu Cạn – Tân Hiệp (diện tích 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) và Xuân Quế - Sông Nhạn (diện tích 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ).

Các KCN khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng không thay đổi.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch KCN; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh, bổ sung các KCN này trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt và điều chỉnh bổ sung theo quy định của pháp luật về đất đai.

Phân kỳ thực hiện quy hoạch 3 KCN nêu trên theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo: phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường; xác định hợp lý diện tích các KCN trong giai đoạn quy hoạch tỉnh Đồng Nai chưa được phê duyệt để đảm bảo tính khả thi; không ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác quỹ đất xung quanh cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng KCN theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu kinh tế, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

Chỉ đạo việc cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy mô, tiến độ và lộ trình triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng KCN; chỉ đề xuất mở rộng KCN trong trường hợp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy KCN và đảm bảo sự đồng bộ với kết nối giao thông, đầu tư cho môi trường và xã hội; tránh tình trạng để đất hoang hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Cùng với đó, xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào các KCN theo hướng hạn chế hoặc không thu hút dự án sử dụng nhiều lao động kỹ năng thấp, chiếm đất lớn, tiêu tốn nước và năng lượng; tập trung thu hút dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển theo hướng cụm liên kết ngành…

​Với lợi thế về hạ tầng giao thông, khí hậu, địa lý, Đồng Nai thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư vào. Hiện tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Đồng Nai là 82%.

Theo quy hoạch KCN Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt, Đồng Nai có 35 KCN. Đến nay, UBND tỉnh đã thành lập được 32 khu, còn 3 KCN đang hoàn tất thủ tục để nhanh chóng thành lập và mời gọi nhà đầu tư. Đó là KCN Cẩm Mỹ khoảng 300ha nằm trên địa bàn xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ), KCN Phước Bình 190ha ở xã Phước Bình (huyện Long Thành) và KCN Gia Kiệm 330ha xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất).

Mới đây, theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, trong năm 2020, có khoảng 80 dự án trong các KCN của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đi vào hoạt động. Tính đến nay, tại 32 KCN của tỉnh đã thu hút được 1.846 dự án. Trong đó, có 1.357 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 26,3 tỷ USD, vốn thực hiện trên 20,4 tỷ USD và 489 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 62,9 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, thời gian năm 2020, trong các KCN cũng có 15 dự án dừng hoạt động vì không hiệu quả nên chủ đầu tư quyết định chấm dứt dự án trước thời hạn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cũng chấp thuận cho 60 dự án thực hiện giãn tiến độ thực hiện.