Thủ tướng: Thể chế là yếu tố quan trọng để Việt Nam chống chịu những "cú sốc" từ bên ngoài

Thùy Dung - 07:30, 12/01/2018

TheLEADERMột thể chế phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam có thể chống chọi với tác động từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định

Thủ tướng: Thể chế là yếu tố quan trọng để Việt Nam chống chịu những "cú sốc" từ bên ngoài
Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2.

Chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thể chế chính là yếu tố quyết định để Việt Nam có khả năng chống chịu lại cú sốc từ bên ngoài trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay.

Theo Thủ tướng, một thể chế phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường là một trong những vấn đề quan trọng giúp Việt Nam có thể chống chọi với các tác động từ bên ngoài.

Bên cạnh thể chế, Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề khác để giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:

Thứ nhất, phải nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh năng suất tại Việt Nam hiện vẫn thấp.

Thứ hai, áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ, nhất là áp dụng các giải pháp từ nền công nghệ 4.0 đang đặt ra ngay trước mặt. Liên quan đến điều này, Thủ tướng đã nhắc đến trường hợp của Tập đoàn Alibaba: Chỉ riêng thanh toán thương mại điện tử của doanh nghiệp này đã đạt 1.000 tỷ USD, điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để Việt Nam có thể áp dụng nền kinh tế số, phát triển thương mại điện tử.

Thứ ba là tái cơ cấu nền kinh tế trong từng cấp, từng ngành, từng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, của địa phương và của sản phẩm.

Thứ tư là phải tiếp tục cắt giảm các chi phí như chi phí đầu tư công, chi phí của doanh nghiệp...

Thứ năm là công cuộc chống tham nhũng, chống tiêu cực và lợi ích nhóm, đạt được sự minh bạch tốt hơn để phát triển tốt hơn, thu hút mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng là phải có một nền giáo dục quốc gia đổi mới, phù hợp với sự phát triển và cùng với đó là vấn đề dạy nghề.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phải cơ cấu lại nền kinh tế mạnh mẽ hơn trong từng cấp, từng ngành, thậm chí trong từng doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, địa phương, sản phẩm.

Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng cũng chia sẻ những điều tâm đắc nhất với tư cách là người điều hành chính phủ Việt Nam. Đó là việc năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Ngân hàng thế giới đánh giá tăng 5 bậc, môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam tăng 14 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 11 bậc. 

Đồng thời, chỉ số tín nhiệm Moody's của ngân hàng Việt Nam được chuyển từ ổn định sang tích cực hay việc đồng tiền của Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu sâu sắc được chỉ đạo toàn diện, những kịch bản biến đổi khí hậu đối với một đất nước bị tác động liên tục của biến đổi khí hậu trong thời gian tới đã được thảo luận, đưa ra những giải pháp căn cơ hơn, mạnh mẽ hơn.