Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo điều tra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

An Nhiên - 17:05, 05/12/2017

TheLEADERThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý phản ánh của báo chí và thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo điều tra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra.

Trước đó, báo chí có bài "Hơn 8.300 tỷ đồng sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam "trôi" về đâu?" và bài "Đốt tiền vào công ty sân sau", phản ánh các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011 đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Kết luận thanh tra số 2341/KL-TTCP ngày 2/10/2014 và việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo Văn phòng Chính phủ, xử lý sau thanh tra, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại các văn bản số 8322/VPCP ngày 22/10/2014, số 2148/VPCP ngày 31/3/2015, số 9325/VPCP ngày 11/11/2015 và số 3559/VPCP ngày 17/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra theo Kết luận thanh tra số 2341/KL-TTCP ngày 2/10/2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2018.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2018 việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2018 kết quả điều tra, xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.

Trước đó, kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, VRG đã có một số vi phạm như: Hội đồng Thành viên VRG quyết định tăng vốn điều lệ năm 2010 và 2011 cho VRG và các đơn vị thanh viên không đúng quy định;

Theo đó, VRG đã tăng vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 500 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ 3 công ty TNHH MTV với lý do cấp bù vốn thiếu 507,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn này còn có khoản đầu tư tài chính dài hạn ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính 133,1 tỷ đồng, khoản trả nợ lãi vay ngân hàng 120,6 tỷ đồng. Các khoản VRG góp vốn vào 8 công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính năm 2010 là 345,8 tỷ đồng, năm 2011 của 20 công ty cổ phần là 1.491,9 tỷ đồng (tổng cộng là 1.837,7 tỷ đồng).

Thêm vào đó, VRG còn quyết định tăng vốn điều lệ để góp vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính không đúng thẩm quyền 3.540,5 tỷ đồng.

Vốn ra ngoài doanh nghiệp, VRG đã đầu tư vượt so với vốn điều lệ 2.591 tỷ đồng. VRG và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị rất lớn, tỷ suất lợi nhuận đạt rất thấp, lỗ và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn lớn.