Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị

Nhật Hạ - 17:56, 16/05/2024

TheLEADERĐại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Theo thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ chín khóa XIII ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Bộ Chính trị đã phân công Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai đã xin thôi nhiệm vụ.

Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị
Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư

Theo đó, Ban chấp hành trung ương đã đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi làm thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Đại tướng Lương Cường 67 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Cường từng làm Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3. Năm 2011, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và năm năm sau làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị

Tại hội nghị lần này, Trung ương cũng bầu bổ sung bốn ủy viên Bộ Chính trị gồm ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Đỗ Văn Chiến. 

Thay đổi nhân sự tại Ban Chấp hành trung ương Đảng
Ông Lê Minh Hưng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Được biết, ông Hưng, 54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Hưng có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước; từng giữ các chức Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị 2
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa 62 tuổi, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong 42 năm gắn bó với quân đội, ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 2/2021, ông Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị 3
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Chiến 62 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, quê huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 2011-2015. Từ tháng 4/2016, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Từ giữa tháng 4/2021, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị 4
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Bà Hoài 59 tuổi, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là thạc sĩ Luật; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Bà Hoài từng giữ cương vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Phủ Lý. Sau đó, bà làm Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Vào năm 2021, bà Hoài được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và làm Phó chủ nhiệm Thường trực cơ quan này vào bảy năm sau đó. Bà Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương từ tháng 4/2021.