Vinhomes lãi sau thuế gần 29.000 tỷ đồng

Trần Anh - 16:47, 30/01/2023

TheLEADERNăm 2022, nhờ tốc độ bàn giao kỷ lục tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, tổng doanh thu và doanh thu chưa ghi nhận của Vinhomes đạt kỷ lục.

Công ty Cổ phần Vinhomes báo cáo tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong Quý IV năm 2022 đạt 31.193 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhờ bàn giao thêm 2.200 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. 

Vinhomes đạt tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 12.467 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 8.928 tỷ đồng, giảm tương ứng 10% và 24% so với cùng kỳ. 

Năm 2022, nhờ tốc độ bàn giao kỷ lục tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.392 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính vượt kế hoạch đề ra, đạt 81.406 tỷ đồng. 

Cả năm tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vinhomes đạt 38.661 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ gần đạt kế hoạch ở mức 28.628 tỷ đồng.

Hoạt động bán hàng năm 2022 hồi phục mạnh mẽ sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với giá trị hợp đồng ký mới trong năm (doanh số) đạt mức kỉ lục 128.200 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2021. Nhờ đó, doanh số chưa bàn giao đạt mức 107.600 tỷ đồng, tăng 105% so với thời điểm cuối năm 2021, giúp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới trong bối cảnh thị trường chung có nhiều thách thức.

Vinhomes lãi sau thuế gần 29.000 tỷ đồng
Vinhomes bàn giao nhà kỷ lục tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Tại thời điểm 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 361,2 nghìn tỷ đồng, tăng 57% so với cuối năm 2021, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14,7 nghìn tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới. 

Nguồn tiền mặt ổn định giúp Vinhomes có thể chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển tiếp các đại dự án và giảm phụ thuộc vào nợ vay. Nhờ đó, nợ thuần chỉ chiếm khoảng 14,4% vốn chủ sở hữu. Tính đến cuối Quý IV năm 2022, vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 148,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2021.

Bước vào năm 2023, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực bất động sản khi triển khai xây dựng và mở bán các khu đô thị lớn, trong đó lấy việc nâng cao chất lượng sống và tăng cường tiện ích cho cộng đồng dân cư làm cốt lõi. 

Đồng thời, Công ty tích cực phát triển các dự án nhà ở xã hội nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam.