Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 11

Nhật Hạ - 15:05, 30/11/2020

TheLEADERSố vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng này đạt 284,8 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 11

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng qua, cả nước đã hấp thụ 1.878,9 nghìn tỷ đồng từ tổng số gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,3% về vốn nhưng giảm 1,9% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp này đạt 970 nghìn lao động, giảm 14,7%.

Do đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm đến nay đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 21,7%.

Nếu tính cả 3.086,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,2 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế Việt Nam trong 11 tháng qua là gần 4,97 triệu tỷ đồng, tăng 35%.

Cộng dồn với 40,8 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước), trung bình mỗi tháng có gần 15 nghìn doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo khu vực kinh tế, kể từ đầu năm đến nay có 2,44 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước; gần 37,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,9%; có 84,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 7%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động, ngoài ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, còn có 3 ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng gồm ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas với 5,48 nghìn doanh nghiệp, tăng 263,4% so với cùng kỳ năm trước; ngành khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác với 10,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,9%; ngành khai khoáng với 619 doanh nghiệp, tăng 0,5%.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 41 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,4%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm 18%; kinh doanh bất động sản giảm 17%...

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn từ đầu năm đến nay đã tăng 59,7% so với cùng kỳ năm trước. Còn số doanh nghiệp chờ giải thể giảm 12%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 15,4 nghìn, tăng 3,1%, trong đó có 13,7 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 1,2%; còn 247 doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,8 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,7 nghìn doanh nghiệp;

Lĩnh vực xây dựng có 1,3 nghìn doanh nghiệp giải thể; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 961 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 885 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 862 doanh nghiệp;

Lĩnh vực dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 853 doanh nghiệp giải thể; vận tải, kho bãi có 617 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 580 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 532 doanh nghiệp.

Theo đó, kể từ đầu năm, trung bình mỗi tháng có 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.